Benice

Akreditace/GDPR

V roce 2013 získala naše školka akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a byla zapsána do Rejstříku škol a školských zařízení.

Školka je provozována v bezpečných a hygienicky vhodných prostorách, které byly k tomuto účely arcihtektonicky upraveny a schváleny příslušným stavebním úřadem a splňuje tak nejpřísnější kritéria vztahující se na provoz mateřské školy.

GDPR pověřenec

Holubová advokáti s.r.o., IČO: 24686727, Za Poříčskou bránou 365/21, 18600 Praha 8 
Fyzická osoba vykonávající činnost pověřence: Štěpán Holub 
Tel.: +420 212 242 095 
Email: poverenec@holubova.cz 
ID datové schránky: eaqq73c 

Vrátit se zpět na školku