Praha 4 Kunratice

Péče o dvouleté děti

Royal kindergarten mateřská škola s.r.o. se účastní Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů projekt s názvem „MŠ Royal kindergarten Šablony II“,s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0010538.

V rámci tohoto projektu se zaměřujeme na
  • Adaptace dvouletých dětí
  • Seznámení dětí s prostředím v mateřské škole, šatna, umývárna, toaleta, třídy, jídelna, kuchyňka
  • Seznámení se třídou, kterou budou navštěvovat
  • Postupná adaptace na nové prostředí a kamarády, osvojování jmen kamarádů a ostatních pedagogů
  • Vytváření nových kamarádských vztahů mezi dvouletými a staršími dětmi
  • Seznamování dětí s hračkami a knížkami – nabídka hry, čtení a prohlížení obrázkových knih

Vrátit se zpět na školku