Praha 10 Třebešín

Nadstandardní aktivity

V naší mateřské škole nabízíme velkou škálu odpoledních i dopoledních nadstandardních aktivit, které jsou součástí školného.

Mezi naše dopolední aktivity patří:


Logopedická prevence

- 1x týdně s vyškoleným logopedickým asistentem


Program ICT 

- 1x týdně

- začlenění moderních technologií do předškolního vzdělávání


Mezi odpolední aktivity (zájmové kroužky) patří:


Výtvarný kroužek

- 1x týdně 

- používání různých výtvarných technik

- rozvoj dítěte ve výtvarném vnímání


Tenis

- 1x týdně děti docházejí do Sportovního areálu Třebešín

- lekce vedené zkušenou trénérkou


Kroužek vaření

- 1x týdně se děti učí odpoledne připravovat jednoduchá jídla a svačinky

- děti se učí krájet, strouhat, míchat, zadělávat těsto apod.

- děti vedeme ke zdravému životnímu stylu a lásce k zdravé stravě


Kroužek zpěvu

- 1x týdně se děti učí zpěv s báječnou lektorkou a zpěvačkou z Národního divadla

- děti se učí české i anglické písničky


Vrátit se zpět na školku