Přihlášení pro rodiče
Facebook

Spolupracujeme

Mensa
Centrum nadání

Dobrý anděl

KinderGarten > Anglické školky > Benice > Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání

 Informace pro rodiče o povinném předškolním vzdělávání

Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole. Od 1. září 2017 je pro děti od dovršeného věku 5 let docházka do MŠ povinná.
1.Docházka dítěte je povinná každý den, kromě školních prázdnin, v rozmezí minimálně 4 hodin denně, čas PPV stanoví ředitelka MŠ - od 8:45 do 12:45 hodin.
2.Rodič je povinen písemně omlouvat nepřítomnost i pozdní příchody svého dítěte viz pravidla Školního řádu MŠ.

3.Rodič musí přihlásit své dítě do MŠ a současně písemně oznámit o individuálním vzdělávání. Rodič je povinen se s dítětem zúčastnit přezkoušení v MŠ v daném termínu (prosinec).


Toto jsou jen stručné informace o změnách ve školském zákoně č. 561/2004 Sb. v oblasti předškolního vzdělávání. Podrobnější informace získáte u ředitelky MŠ nebo přímo ve školském zákoně.

Máte dotaz nebo zájem o naše služby?
Kontaktujte nás:

Opište text z obrázku:

Položky označené * jsou povinné.