Přihlášení pro rodiče
Facebook

Spolupracujeme

Mensa
Centrum nadání

Dobrý anděl

KinderGarten > Anglické školky > Brno Židenice > Rozvrh dne

Rozvrh dne

MOLES

Very young learners 18 monts - 3,5 years/ Nejmladší děti 18 měsíců - 3,5 roku

07:30-09:00 Free play, coming to school/Volná hra, příchod do školky
09:00-09:45

Morning circle - topic of the week/Ranní kruh - téma týdne
Music and dance/Rytmické hry, tanečky, zpěv

09:45-10:15  Snack/Svačinka
10:15-11:30  Playing outside/Hry venku
11:30-12:00 Lunch/Oběd
12:00-12:15 Preparation for sleep, teeth brushing/Příprava na spánek, čištění zubů
12:15-12:30 Fairytales/Pohádka
12:30-14:30 Sleep/Spánek
14:30-15:00 Snack/Svačinka
14:00-15:00 Drama education, physical education (yoga, dance aerobic, …), program according to parent`s wish/Dramatická výchova, tělocvik (jóga, taneční aerobik, ...), program na přání rodičů
15:00-15:40 Playing outside/Hry venku
15:40-17:30

Free play, leaving the school/Volná hra, odchod ze školky

PENGUINS

Young learners 3,5-4,5 years/Mladší děti 3,5 - 4,5 roky

07:30-09:00 Free play, coming to school/Volná hra, příchod do školky
09:00-09:50

Morning circle - topic of the week/Ranní kruh - téma týdne
Music and dance/Rytmické hry, tanečky, zpěv
Craft activities/Výtvarné a rukodělné aktivity

09:50-10:15 Snack/Svačinka
10:15-11:45 Playing outside/Hry venku
11:45-12:15 Lunch/Oběd
12:15-12:30 Preparation for sleep, teeth brushing/Příprava na spánek, čištění zubů
12:30-14:30 Sleep/Spánek
14:30-15:00 Snack/Svačinka
15:00-15:40 Storytelling, Drama education, physical education (yoga, dance aerobic, …), program according to parent`s wish/Anglické příběhy, dramatická výchova, tělocvik (jóga, taneční aerobik, ...), program na přání rodičů
15:40-16:15 Playing outside/Hry venku
16:15-17:30 Free play/Volná hra
  Leaving the school/Odchod ze školky

WINNIES

Preschool learners 4,5-7 years/Předškoláci 4,5-7 roků

07:30-09:00 Free play, coming to school/Volná hra, příchod do školky
09:00-09:30 Morning circle - topic of the week/Ranní kruh - téma týdne
09:30-10:00 Worksheets/Pracovní sešity
10:00-10:20 Snack/Svačinka
10:20-10:50 Craft activities/Výtvarné a rukodělné aktivity
10:50-11:10 Music and dance/Rytmické hry, tanečky, zpěv
11:10-12:00 Playing outside/Hry venku
12:00-12:30 Lunch/Oběd
12:30-14:00 Preschool activities, mind activating games / Předškolní příprava, aktivační hry
Or according to the child's needs / Nebo dle potřeb dítěte
12:30-14:00 Fairytales, sleep/ Pohádka, spánek
14:00-14:30 Snack/Svačinka
14:30-15:00 Storytelling, Drama education, physical education (yoga, dance aerobic, …), program according to parent`s wish/Anglické příběhy, dramatická výchova, tělocvik (jóga, taneční aerobik, ...), program na přání rodičů
15:00-15:40 Playing outside/Hry venku
15:40-17:30 Free play, leaving the school/Volná hra, odchod ze školky

 

 

Máte dotaz nebo zájem o naše služby?
Kontaktujte nás:

Opište text z obrázku:

Položky označené * jsou povinné.