Přihlášení pro rodiče
Facebook

Spolupracujeme

Mensa
Centrum nadání

Dobrý anděl

KinderGarten > Anglické školky > Brno Židenice > Novinky > Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Zveme vás na Den otevřených dveří do naší anglické školky Kindergarten Židenice. Jsme první mateřskou školkou v ČR, která pracuje s metodikou rozvoje talentů a potenciálu dětí ve světě uznávaného Gallupova Institutu. Vytváříme pro děti přirozeně pozitivní prostředí a podporujeme je v tom, v čem vynikají. Děti tak mohou v plném potenciálu rozvíjet své dovednosti a prožívat radost a štěstí.

Záleží nám na tom, aby si děti i v městském prostředí budovaly vztah k přírodě, proto vedeme řadu programů pod korunami stromů na naší zahradě, kde si děti nejen hrají, ale starají se i o rostlinky a půdu.

Přijďte se k nám během dne kdykoli podívat na školkový den a zapojte se s dětmi do jeho programu a aktivit.

Školka bude otevřena od 7:30 do 18:00. V 16:30 vás na zahradě školky čeká občerstvení a ukázka didaktických pomůcek a učebních plánů.

Budeme rádi když se k nám přidáte i na Facebooku: http://bit.ly/2qytiai

Podrobný program:
7:30 – Otevření školky
8:00 – Ukázka práce s dětmi před ranním kolečkem (Morning Circle). Děti mají vesměs volnou hru pod dohledem učitelek, které s nimi komunikují v Aj. Děti si samy volí své aktivity, které chtějí dělat.

Prohlídka školky a školní zahrady.

9:00 – Ukázka Morning Circle: tematicky zaměřená část výuky podle tématu týdne. V době dne otevřených dveří bude „Den otců“. Děti tak budou na toto téma rozšiřovat slovní zásobu a budou si povídat také o širší rodině (bratranci, sestřenice, tchýně, tchán atd.), děti vytvoří přáníčko pro své tatínky.

MOLES (2 - 3,5 let):

 • opakování básničky o dinosaurech,
 • opakování písniček („I love mommy, Dady finger…“),
 • poznávání zvířátek, tvarů a barviček,
 • počítání.

PENGUINS (3,5 - 5 let):

 • rozšiřování slovní zásoby o rodině,
 • konverzace – jak úžasní jsou naši tátové a proč, co dělají za práci, jak se o nás starají a jak spolu nejraději trávíme volný čas; povídání si o tom, když spolu tatínek s maminkou nežijí,
 • namaluj svého tátu – vodové barvy, velký formát papír.

WINNIES (5 let - předškoláci):

 • konverzace - jak úžasní jsou naši tátové a proč, co dělají za práci, jak se o nás starají a jak spolu nejraději trávíme volný čas; povídání si o tom, když spolu tatínek s maminkou nežijí; zahrajeme si na práci, kterou tátové dělají – hádání povolání,
 • procvičování čísel a tvarů (správné a nesprávné tvary) - všechny jsou hezké, ale jen s některými píšeme a počítáme, ty ostatní použijeme jako obrázky,- geografie – ukázka NTC Learningu – zopakujeme si všechna města, státy a vlajky, které už umíme; ke státům si přiřadíme značky aut, které se v nich vyrábí (práce s mapou a kartičkami s abstraktními symboly) a pustíme si hudbu, která ke státu patří.

10:00 – Svačinka na zahradě a volná hra (venku budou nachystané stoly s občerstvením)
10:45 – Naše zahrádka

 • vyplejeme záhonek,
 • zalijeme rostlinky, které jsme již zasadili,
 • naučíme se o nové rostlince (ukážeme si obrázek, k čemu se používá, která část se konzumuje atd.),
 • zasejeme nová semínka (budeme mít nachystané kelímky a zeminu, děti si ji mohou odnést domů).

(v případě špatného počasí bude svačinka i program v jídelně)

11:30 – Oběd v naší podmořské jídelně
12:00 – Polední pohádka z kouzelné knihy pohádek
12:30 – Spaní pro mladší děti
12:30 – Ukázky předškolní přípravky

 • TOPO LOGO – ukázka individuální práce dítěte s učitelkou,
 • MAGNETS – ukázka individuální práce dítěte s učitelkou,
 • pracovní listy – jak s nimi u nás pracujeme,
 • ukázka didaktických her nejen pro předškolní děti (stop – stop, tell me a story).

14:00 – Ukázka práce s dětským potenciálem a talenty – krátké seznámení s filozofií a přístupem pedagogů Presence / Expression
14:30 – Vstávání, příprava na odchod na odpolední svačinku na zahrádce
15:00 – Občerstvení na zahrádce
15:00 – Hry

 • Craft station – dílničky,
 • hra pro nejmenší: části těla, určování na sobě, určování na obrázcích,
 • vodní hry – olympiáda.

16:00 - Folklorní tanečky - ukázka lekce
16:30Prohlídka školky, souhrn aktivit celého dne, ukázka didaktických pomůcek, učebních plánů, občerstvení na zahradě
18:00 – Zavírání školky

Kontaktní osoba:
Petra Lagmanová
Ředitelka MŠ
Telefon: 734 484 388
E-mail: zidenice@KinderGarten.cz
Viniční 204, Brno Židenice