Přihlášení pro rodiče
Facebook

Spolupracujeme

Mensa
Centrum nadání

Dobrý anděl

KinderGarten > Anglické školky > Brno Campus

Brno Campus

                                          DÍKY VÁM NÁS PRÁCE BAVÍ :) 

 

Anglická školka KinderGarten Brno Campus je jednou z anglických školek, která vznikla jako další pobočka společnosti Kindergarten na severním okraji brněnské části Bohunice v areálu univerzitního kampusu Masarykovy Univerzity, nad zelenými svahy Riviery s krásným výhledem na město a velmi dobrou občanskou vybaveností v těsném sousedství jedné z nejrozsáhlejších zelených a rekreačních ploch ve městě.
Umístění školky v tomto areálu nabízí pro děti nespočet vyžití - přes různá sportoviště až po nádherné okolí plné zeleně.

Jsme jedinou pobočkou ve městě Brně. Svoji polohou je školka velmi dobře dostupná nejen Brňanům, ale také rodinám žijícím na v blízkosti této části Brna a zaměstnancům Masarykovy univerzity.

Jednou z velkých výhod naší školky je přítomnost více jak poloviny dětí různé národnosti, pro které je základním jazykem právě angličtina. Tato situace přirozeně nutí české děti ke komunikaci v anglickém jazyce.

Na projekt školky KInderGarten Brno Campus byla poskytnuta finanční podpora z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v návaznosti na specifický cíl snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce. Provozovatel se zavázal podporovat udržení kontkatu rodiče se zaměstnáním v době péče o dítě a postupnému návratu nebo vstupu na trh práce, musí být alespoň jeden z rodičů zaměstnán, nebo OSVČ, nebo aktivně hledající zaměstnání, nebo studentem připravujicím se na povolání.

Účelem dotace je vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku a dětských skupin.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008754 Dětská skupina Česko -anglická školka

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008756 Dětská skupina Anglicko - česká školka

 

                              Přijďte se k nám podívat, jste kdykoliv vítáni!

              

Novinky

2016-12-23

Děkujeme, že jste s námi!

Děkujeme, že jste s námi!

2016-06-13

Rozšiřujeme prostory a rozdáváme slevu na posledních 7 volných míst

Rozšiřujeme prostory a rozdáváme slevu na posledních 7 volných míst

2015-10-19

Metoda NTC Learning

Metoda NTC Learning

2015-08-17

Školní rok 2015/2016

Školní rok 2015/2016

2015-06-16

KinderGarten slaví 10 let

KinderGarten slaví 10 let