Přihlášení pro rodiče
Facebook

Spolupracujeme

Mensa
Centrum nadání

Dobrý anděl

KinderGarten > Anglické školky > Brno Campus > Náš tým

Náš tým

Jelikož jsme částečným "druhým domovem" vašich dětí, tedy místem, kde tráví velkou část svého času, je samozřejmě velmi důležitý kolektiv lidí, se kterými se dětmi setkávají.

Z tohoto důvodu je důležitým bodem kvalitní vzdělání našich zaměstnanců. Neopomínáme na různé důležité kurzy, jako je kurz první pomoci, ale také na vzdělání v oblasti zdravotnického minima, které je nutné pro péči o děti v batolecím věku. 

Klademe důraz na pedagogické, sociálně-zdravotní vzdělání nebo absolvování akreditovaného programu MŠMT „Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky“.

Kvalitně vzdělaný vychovatel však musí mít ještě další, pro nás velmi důležité vlastnosti, jako je spolehlivost, zodpovědnost, ale také kreativní schopnosti a všestrannost. Stále dobrá nálada a příjemné vystupování je vstupenkou do naší školky.

             

O vaše děti pěčují:   

Mgr. Adéla Faltýnková, ředitelka

 

 Adéla vystudovala Střední pedagogickou školu v Přerově, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Poté se vrhla na studium Pedagogické fakulty na Univerzitě v Hradci Králové v oboru Učitelství pro mateřské školy a Předškolní pedagogika. Během studia absolvovala různé praxe nejen v mateřských školách, ale i ve školní družině a také 5 měsíční studjiní pobyt v Holandsku.

V práci s dětmi ji nabíjí jejich úžasná a upřímná zpětná vazba. Ráda se účastní teambuildingových programů pro dospělé, které ráda aplikuje i při vedení týmu v naší školce.

 

Lenka Drlíková, vychovatelka, třída Penguins&Lions

Lenka vystudovala Střední pedagogickou školu ve Znojmě.
Pracovala jako lektorka ve Středisku volného času, vedla zájmové kroužky pro děti, v letních měsících působila jako vedoucí na táborech a také jako asistentka pedagoga v mateřské škole.
Práce s dětmi ji velmi baví a naplňuje.


Tereza Beránková, vychovatelka, třída Penguins&Lions

 

Tereza studuje Pedagogickou fakultu MU. Pro studium pedagogiky se rozhodla ve chvíli, kdy si uvědomila, že jejíjm životním posláním je být učitelkou. Velkým impulsem pro ni byla také několikaletázkušenost lektorování tanečních kurzů pro děti i dospělé a touha rozvíjet se zároveň i po pedagogické stránce. Na práci s děti se ve školce těší každý den.

 

Kristýna Jurásková, vychovatelka, třída Chickens&Monkeys

 

Kristýna vystudovala Konzervatoř P.J.Vejvanovského v Kroměříži, obor klasická hudba hra na housle. Mimo jiné ovládá hru na klavír, varhany, flétnu a kytaru. Ve svém volném čase vede dětskou scholu a chrámový sbor. Pomáhá připravovat a realizovat dětské olympiády a věnuje se folklóru. Je členkou souboru Dúbrava z Březové a folklorní souboru V Horním Němčí, dále SDH Březová kde pomáhá s výchovou Mladých hasičů. I děti v naší školce vede k hudbě, protože ji považuje za nedílnou součást svého profesního života.


Marika Musilová, zástupkyně ředitelky, třída Chickens&Monkeys

Marika je studentkou Pedagogické fakulty, obor učitelství pro mateřské školy. Práce učitelky v mateřské školce ji lákalat už od dětství a vyhledávala ji po celý život. Tři roky vedla děti ve skautském oddíle v Brně. Zkušenosti s cizím jazykem si prohoubila na pracovnim pobytu ve Švédsku jako au-pair. Zazmínku jistě stojí i srdcová záležitost, což je působení v organizačním týmu pořadatelů letního tábora. Kdyz zrovna není s dětmi, hraje volejbal a chodí do přírody.
Její úsměvavou tvář lze vidět ve školce každý den :)


Michaela Vrbová, vychovatelka, třída Chickens&Monkeys

 

Míša vystudovala všeobecné gymnázium v Moravské Třebové a nyní dálkově studuje vyšší odbornou školu v Litomyšli se zaměřením na předškolní pedagogiku. Ráda jezdí na in-line bruslích, tráví čas s přáteli a k jejím koníčkům patří bezpochyby práce vychovatelky, kterou vykonává v naší školce. S oblibou tvrdí, že každý den v práci je něčím jiný a může se tak od děti se učí různým věcem, které jsou pro ni velkou zkušeností.

 

Bc.Lenka Pechová, t.č.na rodičovské dovolené

  

Lenka vystudovala Pedagogickou fakultu MU v Brně a také Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě. Mimo jiné pracovní zkušenosti také působila několik let v zahraničí jako au-pair. Ovládá tři světové jazyky - angličtinu, španělštinu a francouzštinu.

Je velmi pracovitá a nápaditá. V péči a výchově našich dětí je pro nás velkým přínosem. Nyní je na rodičovské dovolené.

 

Veronika Kaloudová, generální ředitelka a zakladatelka školky
email: campus@kindergarten.cz
tel: +420 776 878 471

   

Veronika stála v roce 2013 u zrodu naší školy, která pro ni byla vytouženým dětským snem.  Zajišťuje veškerou právní, administrativní a ekonomickou a poradenskou činnost týkající se školky. Má mnohaleté zkušenosti v manažerské činnosti a díky dlouhodobému pobytu v zahraničí může aplikovat svoje poznatky v oblasti předškolní výchovy právě v naší školce. 

Roli maminky si užívá díky svým dvěma malým dcerkám Nikolce a Ellynce, které jí svoji energií pomáhají rozvíjet nové myšlenky a nápady, jenž jsou pro naši školku velkým přínosem.

Má výborné organizační schopnosti a plno kreativnich nápadů, kterými zpestřuje program naší mateřské školy a to nejen z hlediska výchovně - vzdělávacích metod.

Svoji lásku k dětem projevuje taktéž v charitativní činnosti ve spojitosti s projektem KROUŽKY DĚTEM, do kterého se velmi ochotně zapojují i rodiče naší školky. Angažuje se v materiální pomoci těžce nemocným dětem, Kojeneckým ústavům a Dětským domovům.

Je spoluzakladatelkou a ředitelkou organizace Kroužky, regionální pobočky pro Jihomoravský a Zlínský kraj, která se věnuje zájmovým činnostem dětí předškolního i školního věku. Tento projekt velmi úzce propojila i s naší školkou, protože smysluplné prožití volného času dětí v předškolním a školním věku považuje za velmi klíčové v jejich dalším vývoji.

 

Věra Bortolin, pedagogická ředitelka a zakladatelka školky
email: director.campus@kindergarten.cz
tel: +420 736 766 164

      

Věra má pedagogické vzdělání v oboru speciální pedagogika, předškolní a mimoškolní vzdělání. V rámci svého studia se pohybovala v oblastech psychologie, vývojová psychologie a základy pedagogiky. Svoji praxi získala v mateřských školách nejen v České Republice ale i ve Spojených Státech, kde sama založila a poté vedla školičku pod Washingtonskou Universitou. 

V naší školce zodpovídá za kvalitu výuky, vzdělávacího programu a vedení pedagogického týmu.

Před několika lety stála u zrodu druhé brněnské pobočky KinderGarten Viniční. Je šťastnou maminkou syna Honzíka a dcery Laury, kteří jsou pro ni hnacím motorem a životní motivací.

Spolu s Veronikou založila v roce 2014 organizaci Kroužky, regionální pobočku pro Jihomoravský a Zlínský kraj, kde jako personální ředitelka koordinuje lektory při vedení zájmových kroužků. Vynikající profesní a týmová spolupráce a přátelský vztah s Veronikou ji přivedly i do naší školky, pro kterou se stala velkým přínosem. Společně se také velmi aktivně zapojují do charitativní pomoci nemocným dětem, nemocnicím, kojeneckým ústavům a dětským domovům.

 

 

 

 

 

Máte dotaz nebo zájem o naše služby?
Kontaktujte nás:

Opište text z obrázku:

Položky označené * jsou povinné.