Přihlášení pro rodiče
Facebook

Spolupracujeme

Mensa
Centrum nadání

Dobrý anděl

KinderGarten > Anglické školky > Černošice > Podmínky vzdělávání

Podmínky vzdělávání

V naší školce se dodržují tyto podmínky

 • ve třídě je místo, kde mohou děti relaxovat
 • ve třídách je dostatek hraček a pomůcek pro dívky a chlapce
 • učitelka dětem umožňuje hrát si a tvořit z různými druhy materiálů
 • děti si berou hračky samy
 • děti si po sobě po ukončení hry průběžně uklízejí
 • děti si zdobí třídu vlastními výtvory
 • denně se zajišťuje dostatečné větrání, podle právě probíhajících činností dětí
 • členění a vybavení zahrady umožňuje pohybové aktivity

Životospráva

 • jídelníček je sestavován s přihlédnutím k racionální výživě
 • každý den je na jídelníčku ovoce nebo syrová zelenina
 • k pití je po celý den k dispozici voda nebo neslazený čaj, učitelka připomíná dětem důležitost pití
 • děti odchází na pobyt venku za každého počasí (vyjma prudkého deště, velkých mrazů a při špatné kvalitě ovzduší)
 • v letních měsících se činnosti přesouvají ven v dopoledních i odpoledních hodinách
 • učitelka nabízí a motivuje děti, aby ochutnaly jídlo, které nemají rády, ale je pro ně zdravé a jde jim vlastním příkladem

Psychosociální podmínky

 • všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, ve kterém se cítí spokojeně, jistě a bezpečně
 • výuka anglického jazyka probíhá hravou a přirozenou formou, která je dítěti blízka
 • dítě se adaptuje na docházku do školy ve společnosti rodičů tak dlouho, jak potřebuje
 • učitelka dává možnost dokončit činnost, dohrát si hru, včas upozorňuje na ukončení činnosti, respektuje osobní tempo dítěte
 • učitelka se věnuje dostatečně vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňuje (prevence šikany)

Personální a pedagogické zajištění

 • v naší školce pracují učitelé, kteří mají pedagogické vzdělání požadované pro výuku anglického jazyka a pro práci s dětmi předškolního věku
 • školak zaměstnává rodilé mluvčí z anglicky hovořících zemí
 • pedagogičtí pracovníci se dále vzdělávají
 • pedagogičtí pracovníci jednají, chovají se a pracují v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí

Spoluúčast rodičů

 • rodiče mají možnost volně vstupovat do tříd
 • škola organizuje pro rodiče pravidelné akce
 • rodiče jsou informováni o výsledcích práce školy a plnění kurikula
 • učitelka poskytuje rodičům informace o pokrocích ve vývoji a vzdělávání dítěte
 • rodiče se obracejí na učitelky s dotazy a požadavky

Pro více informací volejte: 774 444 144

Máte dotaz nebo zájem o naše služby?
Kontaktujte nás:

Opište text z obrázku:

Položky označené * jsou povinné.