Přihlášení pro rodiče
Facebook

Spolupracujeme

Mensa
Centrum nadání

Dobrý anděl

KinderGarten > Anglické školky > Praha 4 Rozárčina > Nadstandardní aktivity

Nadstandardní aktivity

MENSA KLUB 

Jsme školka spolupracující s Centrem nadání a Mensou ČR. Titul "školka spolupracující s Mensou" nám byl udělen,na základě proškolení našich pedagogů na kurzech Mensa NTC Learning I., II. a III. a rozvíjení podnětného prostředí ve školce aktivitami podporující intelektovou stimulaci dětí (pomůcky, hry, pracovní listy a publikace zaměřené na intelektovou stimulaci dětí – nikoliv jen na grafomotoriku a výtvarnou oblast). V našem "Mensa clubu" používáme deskové hry, které jsou doporučeny pro jednotlivé oblasti rozumových schopností Centrem nadání a Mensou (symboly aut, pexesa, vlajky, dopravní značky), dále deskové hry od firmy MINDOK a hry od firmy Albi Brainbox.Jsme školka spolupracující s Centrem nadání a Mensou ČR.


ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ s NÁŘADÍM a NÁČINÍM

Cvičení se zaměřuje na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí formou hry s využitím rozmanitého náčiní, jak tradičního (míče, obruče, švihadla..), tak netradičního (peříčka, kaštany, balonky....). Cvičení nesměřuje k pohybové specializaci.
Součástí cvičení jsou pohybové hry a cvičení s využitím říkadel a rozmanitého náčiní, hudebně pohybová výchova s využitím hudby, písniček a hudebních nástrojů, opičí dráha s využitím náčiní a nářadí (tunely, nášlapné kameny, hadice s pontony, mini trampolína a další). Cvičení je zaměřené na rozvoj jemné a hrubé motoriky, rozumového vývoje dětí, orientaci v prostoru a relaxaci. Je připravováno v souladu s psychomotorickou vyspělostí dětí a respektuje přirozený vývoj jedince.


ČTENÁŘSKÝ KLUB

Celý program je koncipován tak, aby u dětí vzbudil zájem o knihy, úctu, získaly povědomí o autorovi. Dětem se rozšíří slovní zásoba, zavítají do světa fantazie a budou schopny převyprávět příběh.


SPORTEM KU ZDRAVÍ aneb základy TENISU

Hlavním cílem sportovního kroužku je všestranný rozvoj pohybových dovedností, koordinace, nácvik správného dýchání a osvojení základů tenisové techniky pod vedením tenisového trenéra.


HRÁTKY S ŘEČÍ - LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Každodenní řečová cvičení v rámci ranního kroužku pod vedením logopedického preventisty. Náplní jsou dechová, fonační a artikulační cvičení, rozvoj kognitivních schopností, procvičování jemné motoriky, grafomotoriky, pohybové aktivity, sluchové hry, rytmizace slov, hry s rýmy apod.


KLUB VAŘENÍ

Zábavnou formou si děti připraví odpolední svačinu v souladu s Nutričním doporučením Ministerstva zdravotnictví. Během vaření se děti dozví složení jednotlivých surovin a jejich správném použití. Učíme se dodržovat hygienické zásady při práci s potravinami i bezpečně používat kuchyňské náčiní. Každé dítě má při vaření vlastní kuchařskou čepici a kuchařskou zástěru se sovičkou a na konci školního roku obdrží ŘÁD ZDRAVÉ VAŘEČKY, MAGNETKU a DIPLOM.


HUDEBNÍ KLUB

Cílem hudebního kroužku je rozvíjet zábavnou formou přirozený talent a kreativitu dětí v hudební oblasti. Děti se různorodými činnostmi učí vnímat hudbu a její rozmanitost. Učí se nové písničky, pracovat se svým dechem a hlasem, základům rytmu, intonace. Seznámí se s některými hudebními nástroji, na které si zkusí zahrát jednoduchý doprovod k písním. V hodinách se děti dozvědí spoustu informací také z historie hudby. Hravou formou a záživným vyprávěním i o životech nejznámějších skladatelů.TÉMATICKÉ VÝLETY 

  • návštěva divadla, galerie, filharmonie

  • návštěva solné jeskyně

  • návštěva dopravního hřiště, požární stanice

  • návštěva ZOO, botanické zahrady, zámků a jiné


Pro více informací volejte: 776 003 003

 

 

 

 

Máte dotaz nebo zájem o naše služby?
Kontaktujte nás:

Opište text z obrázku:

Položky označené * jsou povinné.