Přihlášení pro rodiče
Facebook

Spolupracujeme

Mensa
Centrum nadání

Dobrý anděl

KinderGarten > Česko-Anglické školky > Bašť > PROVOZ A ORGANIZACE DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

PROVOZ A ORGANIZACE DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

 Provoz naší mateřské školy je od 7:00 - 18:00.

Otevřeno máme po celý rok i v letních měsících.

 

Dopolední činnosti:


7:00 - 8:30

postupné scházení dětí, volné hry, individuální i skupinové rozhovory,
rozvoj sociálních vztahů a komunikace, aktivity řízené pedagogem, úklid
hraček

8:30 - 9:00

ranní kruh, jazyková chvilka - důraz kladen na sociální komunikaci,
tělesná cvičení – protažení, jóga, nápravná cvičení, psychomotorické hry


9:00 - 9:20

hygiena před dopolední svačinou, svačina


9:20 - 9:45

pedagogem řízené výchovně-vzdělávací činnosti směrující ke klíčovým
kompetencím - výtvarné, pracovní, hudební činnosti, zpěv, dramatická
výchova, pohybové dovednosti, jazyková výchova, konverzace v anglickém jazyce, grafomotorika, rozvoj sociální komunikace, logopedická prevence, rozvoj matematických představ, prostorové orientace, rozvoj logického uvažování....

pozn., všechny činnosti jsou přizpůsobovány okolnostem, potřebám, zájmu
a možnostem dětí

9:45 - 11:45

pobyt venku na školní zahradě (volné hry nebo částečně řízené), vycházka
do blízkého okolí nebo náhradní program v nepřízni počasí

11:45 - 12:20

hygiena před obědem, obědOdpolední činnosti:


12:20 – 12:30

hygiena po obědě, čištění zubů

12:30 - 14:30

odpolední odpočinek na lehátku dle individuálních potřeb dítěte, s oblíbenou
hračkou nebo prohlížení oblíbené knížky, četba nebo poslech pohádky. U starších dětí se kolem 14:00 zařazují kroužky, které si děti a rodiče volí dle zájmu.

14:30 – 15:00

postupné vstávání, hygiena, odpolední svačina

15:00 – 18:00

volné hry, omalovánky, částečně řízené činnosti pedagogem, konverzace v anglickém jazyce, individuální péče a činnosti s dítětem, úklid hraček, postupné odcházení dětí domů

Během celého dne jsou do programu dne zařazovány pohybové chvilky.

17:00 – 17:15

II. odpolední svačina

Máte dotaz nebo zájem o naše služby?
Kontaktujte nás:

Opište text z obrázku:

Položky označené * jsou povinné.