Přihlášení pro rodiče
Facebook

Spolupracujeme

Mensa
Centrum nadání

Dobrý anděl

KinderGarten > Česko-Anglické školky > Bašť > PLATBY- ČÍSLO ÚČTU

PLATBY- ČÍSLO ÚČTU

 

Školné v mateřské škole činní 5000,- Kč měsíčně. Odchozené dny jsou učtovány zpětně podle docházky, která je vedena na každé třídě.


Platby za předškolní vzdělávání v mateřské škole jsou nedílnou součástí rozpočtu každé mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., Školský zákon, § 35, odst. 1 d)

Výchovně-vzdělávací a pečující činnost (VVPČ) - přímé náklady zahrnující výchovně-vzdělávací a pečující činnosti o dítě předškolního věku a další náklady s ní spojené.
VVPČ uhradí rodič dle zvoleného programu (celodenní/polodenní) a docházky dítěte do mateřské školy, tedy zpětně.

Pokud se částka rozpočítá do celého dne, vychází hodina v mateřské škole na 55,-Kč včetně jídla.

Výchovně-vzdělávací a pečující činnost:
celodenní od 7:00 – 18:00 - 250,- Kč/den
polodenní od 7:00 – 12:30 - 200,- Kč/den

Stravné uhradí rodič dle zvoleného programu (celodenní/polodenní) a docházky dítěte do mateřské školy, zpětně za měsíc.

Stravné:
celodenní od 7:00 – 18:00 - 100,- Kč/den
polodenní od 7:00 – 12:30 - 85,- Kč/den


Souhrn:

celodenní program od 7:00 – 18:00
5.000,- Kč  školné/měsíc + VVPČ 250,- Kč/den + stravné 100,- Kč/den

polodenní program od 7:00 – 12:30
5.000,- Kč  školné/měsíc + VVPČ 200,- Kč/den + stravné 85,- Kč/den

 

Hrazení poplatků (školné, stravné, VVPČ) je zapotřebí hradit včas,
nejpozději do data splatnosti, které je uvedeno na vydané faktuře. V tento den musí být platba připsaná na účet mateřské školy.

  

    Mateřská škola MAMA,s.r.o. Bašť,

číslo účtu

  2000007009/8040

 


 

Máte dotaz nebo zájem o naše služby?
Kontaktujte nás:

Opište text z obrázku:

Položky označené * jsou povinné.