Přihlášení pro rodiče
Facebook

Spolupracujeme

Mensa
Centrum nadání

Dobrý anděl

KinderGarten > Česko-Anglické školky > Mladá Boleslav > Odpolední aktivity

Odpolední aktivity

PŘÍRODOVĚDNÝ KLUB

Venkovní prostředí skýtá nepřeberné možnosti vyžití, během kterého děti uspokojují touhu po pohybu. Skrze aktivity v přírodě vybíjí dítě svou energii a nehromadí ji. Děti mohou otestovat své fyzické hranice a to nejen v lese, ale i uzpůsobenými aktivitami na pozemku školky. Každý den v našem přírodovědném klubu stojí dítě před novými situacemi, prožitky a zkušenostmi. Absencí klasických dětských hraček v přírodě je nuceno zapojit fantazii, přizpůsobit hru prostředí a reagovat na dané podmínky. Příroda navíc nabízí dostatek prostoru pro každého jednotlivce i skupinu, poskytuje místa pro hru, odpočinek nebo pozorování. Často lze do her zahrnout i zvířata a rostliny, které se v lese vyskytují a děti se tak neučí znalosti pouze z knížek, ale vlastním pozorováním a vnímáním. S podporou pedagogického personálu poznají děti prostředí lesa, louky, vodních ekosystémů a potřeby všech tvorů a rostlin, které se v něm nachází. Chápou širší souvislosti mezi životním prostředím, roční obdobím, počasím, porozumí koloběhu života a to díky osobní každodenní zkušenosti. Děti vnímají okolí všemi smysly a venkovní hrou pracují na svém celkovém rozvoji.

HUDEBNÍ DÍLNA

Když člověk vezme do ruky hudební nástroj, není schopen páchat zlo, protože ono je se skutečnou krásou neslučitelné. Proto, dejme dětem možnost proniknout do tajemství hudebních nástrojů. Jen tak pocítí, jak se krása těžce rodí a jak je důležité ji chránit a ctít.... Lidová moudrost.
Jako hlavní motto naší dílny je, že každý člověk je hudebně vzdělatelný. Důležitý moment je zajistit rovnocenný přístup vyučujícího k malým posluchačům s hudebním nadáním i bez něj. Všichni žáčci by měli dostat šanci hudbou rozvíjet svoji vlastní osobnost. Instrumentální hra působí na zřetelné, dlouhotrvající zlepšení prostorových myšlení. Jsou důležité pro pochopení matematických a technických souvislostí. Hra na nástroj podporuje rozvoj intelektu, motorika, smyslového vnímání a koordinačních schopností. Rozvoj hudebních schopností zvyšuje inteligenci, vede později ke zlepšování školních výsledků. I sociální integrace u hudebně aktivních jedinců je harmoničtější než u ostatních.
Hudební dílna KinderGarten si stanovila za hlavní cíl intenzivně rozvíjet hudební činnosti a aktivní muzicírování a podporovat tak rozvoj osobnosti a ukazatele chování jako jsou vytrvalost, cílevědomost, spolehlivost koncentrace a sebekritičnost. Všechny tyto ukazatele se pozitivně promítají do přístupu k učení a usnadňují člověku zaujmout správný postoj v procesu sebevzdělávání.
Vyučování probíhá ve skupinkách, společné provozování hudby je důležitou součástí výuky, komunikativní vyučovací atmosféra a prostředí snižují nátlak na výkon a stres.

JÓGA PRO DĚTI

Jóga pro děti probíhá formou sestav s vyprávěním příběhů a básničky, s ohledem na věk a schopnosti dětí. Jóga podporuje u dětí rozvoj psychomotoriky, rovnováhy a dýchání. Správné dýchání je jedním ze základních předpokladů pevného zdraví. Děti se učí využívat celou kapacitu plic a vnímat svůj dech.
Jóga vede ke zklidnění a uvědomování si vlastního těla hravou formou.

MÍČOVÉ HRY

Ve zdravém těle zdravý duch... Naším cílem je vést děti k radosti z pohybu. Dnešní uspěchaná doba neumožňuje rodičům dopřát dětem dostatek aktivního pohybu na čerstvém vzduchu. Nabízíme dětem hravou formou seznámit se s různými druhy míčových sportů na nedalekém multifunkčním hřišti. Pohyb s míčem pomáhá při trénování koordinace pohybů, odbourává strach z přímého kontaktu, podporuje týmovou spolupráci a nabízí velký rozsah zábavy.

KREATIVNÍ DÍLNA

Prostřednictvím kreativních dílen nacházíme krásu v obyčejných, mnohdy nepotřebných věcech, které se stávají základem našeho tvoření a spolu s velkou dávkou fantazie, obrovským nadšením a malými prstíky, které si dychtivě vyzkouší veškeré pracovní postupy, tyto věci přetváříme v krásná umělecká díla. Společné tvoření je pro nás hrou, radostí i velkým dobrodružstvím. Sbíráme provázky, kousky látek, zajímavé větvičky, krabičky od čaje, barevný papír, staré láhve či odřezky kůže, které přetváříme v domečky, pohádkové bytosti, bájné planety, papírová zvířátka či létací stroje.
Podstatou kreativních dílen je adaptace artefiletických metod v předškolním kolektivu.
Cílem artefiletiky je výchovné zhodnocení výtvarné aktivity jako symbolického prostředníka mezi niterním světem dítěte a světem lidské kultury nebo přírody.
Kreativní dílna při KinderGarten vytváří pro děti podmínky pro zážitkově bohatou tvůrčí činnost, která je pedagogicky co nejlépe využita pro poznávací, sebepoznávací, sociální a komunikační aktivity.
 

PLAVÁNÍ

Pro děti ve věku od 3,5 let pořádáme plavecké kurzy pod vedením zkušené lektorky plavání. Kurzy probíhají v blízkém neveřejném krytém bazénu. Cílem je zbavit děti strachu z vody a naučit je správnému dýchání ve vodě, koordinaci pohybů vedoucí k nácviku samostatného plavání. Výuka probíhá hravou formou a mezi dětmi je velmi oblíbená.

 

Máte dotaz nebo zájem o naše služby?
Kontaktujte nás:

Opište text z obrázku:

Položky označené * jsou povinné.