Přihlášení pro rodiče
Facebook

Spolupracujeme

Mensa
Centrum nadání

Dobrý anděl

KinderGarten > Česko-Anglické školky > Mladá Boleslav > Novinky > Příměstské letní tábory 2017

Příměstské letní tábory 2017

Děti do 6 let budou zařazeny do tříd mateřské školy KinderGarten dle věku. Program bude uzpůsoben věkové skupině dětí.

Školáci od 7 do 10 let budou vedeny pedagogem prvního stupně ZŠ v nových prostorách budovy KinderGarten.

 

Cena: 2.000,- Kč za týden.

Cena zahrnuje školné a stravné (2x svačina, 1x oběd, pitný režim po celý den), denní výuku angličtiny s rodilým mluvčím.

 

17.-21.7.2017 CESTA KOLEM SVĚTA s Willy Fogem

 

Za 5 dní procestujeme 5 kontinentů. Seznámíme se s kulturou a různými zvyky dalekých zemí. Potkáme významné lidi. Střetneme se s exotickými zvířaty, přivezeme si různé suvenýry a ochutnáme speciality z různých koutů světa.

 

 

24.-28.7.2017 MÁME RÁDI ZVÍŘATA - „Život na statku“

 

Seznámíme se s tradicí českého zemědělství a jeho významem. Představíme si všechna zvířata ze statku a pojedeme se za nimi podívat. Ochutnáme čerstvé mléko, sýr i vejce. Budeme srovnávat statek dnes se statkem před 100 lety, jak nám pomáhá současná technika, jaké jsou potřeby dnešních lidí.

Se zvířaty je i velká zábava. Budeme jezdit na koni a uvidíme jakým kouskům se umí naučit pes.

 

 

31.7.-4.8.2017 PIRÁTI – „O poklad kapitána Flinta“

 

Vydáváme se na dobrodružnou plavbu. Musíme postavit loď, sbalit zásoby, naučit se námořnické dovednosti...a můžeme vyplout. Čeká nás mnoho těžkých chvil – bouřka, piráti, hlad:-) Ale my to všechno zvládneme, budeme hrát velkou hru o poklad. Na výlet se vypravíme lodí po Máchově jezeře.

 

 

7.-11.8.2017 SPORT - „Závody s Emilem Zátopkem“

 

Týden plný sportovních aktivit – základy atletiky, plavání, míčové a pohybové hry.

Budeme si povídat o našich nejznámějších sportovcích, o jejich přípravě na závody, o jídelníčku, o vítězství a o všem, co provází vrcholové sportovce.

Týden uzavřeme velkým olympijským dnem, plným soutěží a odměn. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!

 

 

14.-18.8.2017 PRAVĚK – „Za lovci mamutů s Eduardem Štorchem“

 

Vrátíme se na samý počátek lidských dějin. Budeme lovci a sběrači. Postavíme si pravěkou chýši, vyrobíme primitivní nástroje, ochutnáme jídla našich předků. Navštívíme interaktivní expozici v Městském paláci Templ, kde si děti zahrají na archeology a vyzkoušejí si pravěké hudební nástroje. Na výlet se vydáme po stopách pravěkých lidí, kteří v okolí našeho města žili.

 

 

21.-25.8.2017 INDIÁNÍ – „Za dobrodružstvím s Kryštofem Kolumbem“

 

Vydáme se do daleké země, kde žijí Indiáni. Seznámíme se s různými kmeny Indiánů a jejich způsobem života. Poznáme zvláštní zvířata a rostliny, nahlédneme do umění šamanů. Vyrobíme si tradiční indiánské oděvy, totem, talismany a postavíme klasické indiánské obydlí teepee. Navštívíme Městský palác Templ, kde vyzkoušíme střelbu z luku a další indiánské dovednosti.

 

 

 

 

PROČ NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR do KinderGarten Mladá Boleslav?

 

Zázemí tábora v akreditované mateřské škole plné různých pomůcek

Okolí školy umožňuje každodenní pobyt v přírodě – chráněná oblast Radouč, přírodní pláž u řeky Jizery v Podlázkách, Krásná louka u Jizery

Osvědčená témata

Prověřená místa pro výlety

 

Multikulturní výchova

Tvorba přátelství a spolupráce – motivační hry na rozvoj skupinové spolupráce

Rozvoj abstraktního a konkrétního myšlení – dramatická výchova, projektové hry

Denně výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím

 • Dovednosti v angličtině:

   Osvojení si široké slovní zásoby ze základních témat komunikace v angličtině

   Představení se

   Anglické pozdravy

   Pojmenování věcí z oblasti tematické slovní zásoby (používání vazby This is...)