Přihlášení pro rodiče
Facebook

Spolupracujeme

Mensa
Centrum nadání

Dobrý anděl

KinderGarten > Česko-Anglické školky > Praha 4 Budějovická > Nadstandardní aktivity

Nadstandardní aktivity

METODA DOBRÉHO STARTU

Cíle MDS:

 • Podpora psychického rozvoje
 • Příprava na výuku čtení a psaní, prevence školních potíží
 • Posilování komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • Posilování zrakové a sluchové percepce (vnímání), pravolevé a prostorové orientace
 • Rozvoj hudebně-pohybových dovedností
 • Rozvoj jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky
 • Rozvoj a podpora psychické odolnosti
 • Rozvoj prosociálního myšlení a chování

MENSA CLUB

Jsme školka spolupracující s Centrem nadání a Mensou ČR. Titul "školka spolupracující s Mensou" nám byl udělen, protože splňujeme celonárodní poměry nadstandardně věnující se práci s nadanými dětmi.

V našem "Mensa NTC Learning clubu" používáme deskové hry, které jsou doporučovány pro jednotlivé oblasti rozumových schopností. V Mensa NTC Learning clubu využíváme materiály doporučené Centrem nadání a Mensou (symboly aut, pexesa, vlajky, dopravní značky), dále deskové hry od firmy MINDOK a hry od firmy Albi Brainbox.


ZUMBA

Zumba obsahuje prvky stylů jako je hip-hop, reggaeton a pop. Vede děti k základním konceptům jako je koordinace, disciplína, sebevědomí, týmové práce a přitom se skvěle baví v rytmu latinskoamerických melodií.


JÓGA

Jóga pro děti je vhodným způsobem pohybu. Pokud děti začnou s jógou již v raném věku, získají ten nejlepší pohybový základ do života. Vycházíme z toho, co je dětem blízké, tedy ze hry - napodobujeme zvířátka, rostliny a věci, které nás obklopují, vymýšlíme, jak bychom je ztvárnili v pohybu, pracujeme s prsty, hlasivkami, očima, myslí, soustředěním, přesností.
Další důležitá možnost jógy je naučit děti správně dýchat. Tradice jógy zná prostředky jak děti učit prodloužený výdech, klidný nádech nosem, jak ovlivnit napětí bronchů při astmatu, jak posílit celkovou dechovou kapacitu.


JÍZDA NA KONÍCH VE STROMOVCE

Děti se naučit jezdit na poníkovi, správnému držení těla a také se projedou přes celý park Stromovka.


ČTENÁŘSKÝ KLUB

Celý program je koncipován tak, aby u dětí vzbudil zájem o knihy, úctu, získaly povědomí o autorovi. Dětem se rozšíří slovní zásoba, zavítají do světa fantazie a budou schopny převyprávět příběh.


TENIS

Hlavním cílem sportovního kroužku je všestranný rozvoj pohybových dovedností, koordinace, nácvik správného dýchání a osvojení základů tenisové techniky.


HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU

Zobcová flétna se řadí mezi dřevěné dechové nástroje a rozvíjí rytmické cítění u dětí. Díky hře na zobcovou flétnu se děti naučí také správnému dýchání. V neposlední řadě je zaznamená příznivý vliv flétny u dětí astmatických i trpících na alergie


HRÁTKY S ŘEČÍ - LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Probíhá individuální formou, kterou zajišťuje logopedický preventista.
Náplní jsou dechová, fonační a artikulační cvičení, rozvoj kognitivních schopností, procvičování jemné motoriky, grafomotoriky, pohybové aktivity, sluchové hry, rytmizace slov, hry s rýmy apod.


HUDEBNÍ KROUŽEK, BALETNÍ KLUB

Náplní kroužku je celkové rozvíjení hudebnosti pomocí hlavně her, pohybu, zpívání a hraní na rytmické a melodické nástroje. Důležitou součástí je nácvik správného držení těla, správného dýchání a cit pro rytmus.


TÉMATICKÉ VÝLETY

 • návštěva divadla
 • návštěva galerie
 • návštěva filharmonie
 • návštěva solné jeskyně
 • návštěva dopravního hřiště
 • návštěva ZOO, botanické zahrady, zámků a jiné

Pro více informací volejte: 608 914 433

 

 

 

 

Máte dotaz nebo zájem o naše služby?
Kontaktujte nás:

Opište text z obrázku:

Položky označené * jsou povinné.