KinderGarten > Naše vize

Naše vize

Vzdělávacím záměrem je navození cizojazyčného prostředí v anglické školce pro děti ve věku 18 měsíců – 6 let. Projekt je zaměřen především na doplnění chybějícího článku předškolní jazykové výchovy, neboť v tomto stádiu jsou děti nejvíce vnímavé k jazyku jak mateřskému tak i cizímu. Dítě pak přijímá další jazyk jako přirozenou možnost komunikace. Výsledkem tohoto procesu je, že dítě vnímá cizí jazyk jako svůj druhý rodný jazyk a pokud pak dále pokračuje např. základní jazykovou školou, stává se pro dítě tento druhý jazyk plnohodnotným mateřským jazykem. Nejde tedy přímo o výuku cizího jazyka, která by byla neefektivní v tomto raném věku, ale o navození cizojazyčného prostředí, jenž začne brzy dítě vnímat jako prostředí jemu přirozené. Podobný efekt mají dvojjazyčná manželství, kde je pak dítě vybaveno dvěma mateřskými jazyky. Včasná jazyková příprava dítěte je nejlepší investicí pro budoucnost a podle studií se tato forma jeví jako efektivnější a ve výsledku i finančně méně náročná než pozdější jazykové kurzy či roční pobyt v zahraničí.

Ve školkách je tedy veškerá komunikace s dětmi vedena v anglickém jazyce (v každé školce působí i rodilí mluvčí). Program je určen dětem všech národností i bez znalosti anglického jazyka. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku a na každého učitele připadá minimální počet dětí. To umožňuje maximálně individuální přístup ke každému dítěti. Všechny aktivity jsou vedeny v anglickém jazyce zkušenými lektory. Výuka probíhá zásadně přirozenou a zábavnou formou. Výchovně-vzdělávací program je založen na britských osnovách a je v souladu s Rámcovým výchovně-vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání v ČR.

SLUŽBY

Aktivity

každé dítě musí začít rozvíjet své intelektuální a tvůrčí schopnosti v útlém věku, proto nabízíme rodičům paletu zájmových kroužků pro rozvoj talentu jejich dětí. V nabídce školky jsou nejen rozmanité zájmové kroužky (dramatický kroužek, pohybový blok, jóga, výtvarný kroužek, hra na flétnu), ale i pestré mimoškolní aktivity (plavání, jízda na koníčcích, návštěvy solné jeskyně, tématické výlety atd.).

Strava

mezi další kvalitní služby, které bereme jako samozřejmost, patří i kvalitní a vyvážená strava po celý den, jež je připravována speciálně pro děti předškolního věku. V případě jakýchkoliv speciálních stravovacích návyků či alergií dítěte (např. rajče, mléko, maso apod.), rádi zabezpečíme plně vyhovující stravovací režim.

Pitný režim

velmi důležitý zejména v období teplých dnů. O pitném režimu vedeme, stejně jako o stravování dětí, evidenci, přičemž dětem jsou nabízeny neslazené nápoje (např. čaje) při dopoledním programu min. 5x a při celodenním programu pak min. 8x za den.

Health Week

jsou dětem poskytnuty pravidelné prohlídky u předních lékařů (pediatr, psycholog, logoped, stomatolog), kteří dohlížejí na správný vývoj každého jedince.

Letní prázdniny

zůstává zachován i během letních prázdnin. Letní prázdninový program plný zábavy, her, soutěží a výletů je určen všem dětem ve věku 2 – 10 let, což může být přínosem zejména pro rodiče dětí, jejichž školky jsou po dobu letních prázdnin zavřeny.

KinderCare

na Váš požadavek zajistíme hlídání dítěte anglickým či českým lektorem/učitelem mimo otevírací dobu školky, vč. víkendu i svátků.

OBJEKTY ŠKOLEK

Vzhledem k přísným kritériím, které klademe na všechny prostory, vznikají školky v nových nebo kompletně rekonstruovaných objektech. Výuka je zajištěna v klidném prostředí vilky s vlastní zahradou, kde je v letních měsících instalován ve většině případů bazének, houpačky, klouzačky a další prolézačky. Všechny třídy i zázemí jsou moderně vybaveny a celková koncepce vnitřních úprav objektu je směřována k tomu, aby se dítě cítilo co nejpřirozeněji. Navození rodinné atmosféry v takových prostorách velmi pomáhá dítěti s adaptací na nové prostředí, kamarády a učitele. Každé dítě má ve školce své zázemí, kde si může ukládat hračky a své osobní věci. Věříme, že díky našemu individuálnímu přístupu, se děti po celou dobu ve školce budou cítit dobře.

iCARE SYSTEM

Jako první v České republice jsme nabídli našim klientům nadstandardní službu iCare System, díky němuž naši klienti mohou své děti pozorovat online ze společných prostor školky. Jedná se o zcela zabezpečený vizuální kontakt. V každé školce je instalována web kamera pomáhající rodičům neztratit kontrolu nad dítětem ani v době, kdy je ve školce. Tuto službu doporučujeme využívat rodiči zejména v případech, že dítě nebylo ještě doposud v kolektivu. Rodič má tak možnost si ověřit, zda se rozhodl správně – zda se jeho dítě směje, hraje si, má mezi sebou kamarády. Vypovídací hodnota tohoto přenosu je v prvních týdnech a měsících zcela výjimečná.

Každý rodič vlastní specifický kód, s jehož pomocí se přihlašuje do systému a může tak sledovat online přenos aktivit dětí po celý den. Přes tuto internetovou aplikaci má rodič k dispozici taktéž aktuální informace o svém dítěti, o naplánovaných aktivitách atd.

PARTNEŘI V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ

Mezi naše hlavní partnery patří vybrané základní školy v několika jazykových mutacích, které patří k nejlepším zařízením svého druhu. Pečlivě sledujeme péči o děti po celý rok (výchovně-vzdělávací program, kvalita učitelů a výuky, didaktické pomůcky, výlety atd.). V době zápisů do základních škol rodičům na vyžádání poskytneme portfolio základních škol. Z těchto škol pravidelně do našich školek dochází učitelé tak, aby jejich budoucí žáčci se mohli s nimi již dopředu seznámit. Poslední prázdninový týden pak probíhá intenzivní příprava dětí na vstup do základní školy.

Velmi přínosné je pro naše děti i pravidelné hostování anglických učitelů u nás ve školce.

SLOVO ZÁVĚREM

Pokud chcete Vašemu dítěti zajistit kvalitní a včasnou jazykovou přípravu na budoucí život, neváhejte se na nás obrátit. Vaše děti to v budoucnu jistě ocení.

 

Pro více informací volejte: 776 003 003

Máte dotaz nebo zájem o naše služby?
Kontaktujte nás:

Opište text z obrázku:

Položky označené * jsou povinné.