Přihlášení pro rodiče
Facebook

Spolupracujeme

Mensa
Centrum nadání

Dobrý anděl

KinderGarten > Firemní školky > Firemní školka Siemens > Náš tým

Náš tým

Ing. Karin Gombalová

jednatelka společnosti

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou - Fakultu ekonomiky služeb a cestovního ruchu. Po studiu a mateřské dovolené pracovala v mezinárodních společnostech (Bitcon s.r.o. a Steilmann s.r.o.), jako manažerka pro PR, marketing a komunikaci. Své dlouholeté manažerské zkušenosti se dále rozhodla uplatňovat v oblasti předškolního vzdělávání a jako bývalá vrcholová sportovkyně by ráda u dětí probouzela zájem o zdravý pohyb a sportovní aktivity. Od června roku 2012 je majitelkou firemní školky Siemens. Ve školce zajišťuje celkový provoz a veškerou administrativní i ekonomickou agendu. Své organizační schopnosti a kreativitu využívá ke zpestření programu ve školce. Dosavadní vzdělání si rozšířila o Kurz komunikačních dovedností manažera (Mercuri International s.r.o.), Koučing a mentoring ve školské praxi dále absolvovala kurz Základy první pomoci, Nejčastější infekční onemocnění dětí předškolního věku, odborný seminář Předškoláci v MŠ, Specifické poruchy chování (ADHD, ADD) u dětí v MŠ a seminář Pestrá strava a nutriční doporučení dětí MŠ. Angažuje se také v charitativní činnosti, zejména v materiální pomoci pro Dětské domovy.


         

Mgr. Kristýna Skružná

hlavní učitelka, vede kroužek Mensa NTC Learning club a kroužek Anglického jazyka

Magisterské vzdělání získala na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v oboru Učitelství. V rámci studia absolvovala například kurz Nadaného dítěte, kurz Specifických poruch učení a chování, kurz Vývojové psychologie a další. Dosavadní kvalifikaci rozšířila o jednoleté pomaturitní studium v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika zakončené maturitní zkouškou z pedagogiky a psychologie, a to na SSŠ Maja v Mladé Boleslavi. Dále má dlouholeté zkušenosti s vedením kroužku irských tanců v Domě dětí a mládeže a také prošla soukromými hodinami hry na klavír. I nadále se sebevzdělává a to prostřednictvím různých kurzů: Vývoj řeči a komunikace u dětí v MŠ, Komunikace v problémových situacích, Hry s padákem, stuhami a šátky, Specifické poruchy chování (ADHD,ADD) u dětí v MŠ, Předmatematická výchova, Základy první pomoci, Nejčastější infekční onemocnění dětí předškolního věku, Grafomotorická a rytmická cvičení u dětí v MŠ a ZŠ, Pedagogická diagnostika, Zdravotní cvičení (zásobník cviků pro ranní cvičení) a Vzdělávání dětí do dvou let v MŠ. Stěžejním kurzem pro současnou praxi je NTC Learning – systém učení, jehož podstatou je rozvoj intelektových schopností u dětí od 2 let věku.


         

Helena Panchartková

asistentka pedagoga, vede kroužek Jógy, Taj-či a Hry s padákem

Bohaté pedagogické a praktické zkušenosti získala Helena v osobním životě - je matkou dvou dětí a mimo to pracovala jako pečovatelka u dětí se speciálními potřebami. Vzhledem ke zdravotnímu stavu druhorozeného dítěte, jemuž se i nadále plně věnuje, zdokonalila své znalosti především v oblasti speciální pedagogiky. Naučila se cvikům napomáhajícím k posílení psychického i fyzického stavu dětí, rehabilitačním cvikům a také složila odbornou zkoušku na Sportovního maséra. Práce s dětmi ji naplňuje natolik, že své vzdělání doplnila o studium pedagogiky pro asistenta pedagoga. Jako asistentka pedagoga působila již i na základní škole v předškolní třídě, kde se spolupodílela na vytváření pomůcek pro výuku. Svou kvalifikaci dále obohatila o kurzy Specifické poruchy chování (ADHD,ADD) u dětí v MŠ, Předmatematickou výchovu, Základy první pomoci, Nejčastější infekční onemocnění dětí předškolního věku, Zdravotní cvičení (zásobník cviků pro ranní cvičení), Cvičíme taj-či s dětmi, Dramatická výchova v MŠ, Grafomotorika a rytmická cvičení v MŠ a Předškolní gramotnost.


         

Kateřina Denysjuková

učitelka, vede kroužek Zpívání a kroužek Anglického jazyka

Středoškolského vzdělání dosáhla na Pedagogické škole v Přerově v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Během tohoto studia získala certifikát pokročilé znalosti znakového jazyka, bohatou praxi v různých školkách a školních družinách, spoustu dovedností jako například hru na různé hudební nástroje (klavír, kytara, flétna, metalofon) a školení v rámci studia na téma muzikoterapie. S vyznamenáním složila maturitní zkoušku z pedagogiky, pod kterou spadala i psychologie a speciální pedagogika a její specializací je výtvarná výchova. Svoje vzdělání dále zvyšuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v oboru Psychologie a Speciální pedagogika. Ve volném čase čtyři roky fungovala jako instruktorka Turistického oddílu dětí a mládeže TOM Pawnee v Bystřici pod Hostýnem a v rámci tohoto oddílu se podílela na vedení letních táborů, víkendových akcí a každotýdenních schůzek.


         


Bc. Adéla Dolečková

učitelka, vede kroužek LOGOhrátek 

Na Pedagogické fakultě v Praze získala bakalářské vzdělání v oboru speciální pedagogika se zaměřením na logopedii. Své zkušenosti získala během praxí v ZŠ logopedické a praktické v Praze 8 Libčické, kde učila žáky 1. třídy a děti se speciálními potřebami na SŠ, ZŠ a MŠ v Praze 10, kde se věnovala výuce dětí s poruchami autistického spektra na 1 i 2. stupni. Docházela i do zařízení Diakonie zaměřené na výchovu a vyučování děti s mentálním i fyzickým postižením. Zkušenosti s dětmi získala i během dlouholetého hlídán děti v rozmezí od 12 měsíců do 10 let. Pracuje i jako asistent logopeda, kde stále získává vědomosti ohledně rozvoje komunikačních schopností dětí.


         

Keyanna Chambers

lektorka AJ, vede Anglický klub

My name is Keyanna Chambers and I am from Seattle, Washington, USA. I graduated from Seattle University in 2014 with a B.A in Film Studies. I have recently earned my TEFL certificate and Young Learners Certificate from The Language House in Prague. I really enjoy working with children. In high school I volunteered in a preschool class. The children were 3-4 years old. During college I worked as a nanny for two children ages 8 and 11. When I lived in California, I worked at Disneyland and as a nanny for children of many ages. I love helping children learn through song and games. I am very patient, creative, and kind. I am very excited to have the opportunity to move to Prague and teach English.


         

 

Štěpánka Pavelková

hospodyňka

Štěpánka v naší školce denně zajišťuje a připravuje čerstvé svačinky. Stará se o výdej obědů a pomáhá dětem osvojit si správné stravovací návyky a základy stolování.


         

 

Máte dotaz nebo zájem o naše služby?
Kontaktujte nás:

Opište text z obrázku:

Položky označené * jsou povinné.