Přihlášení pro rodiče
Facebook

Spolupracujeme

Mensa
Centrum nadání

Dobrý anděl

KinderGarten > Firemní školky > Firemní školka Siemens > Náš tým

Náš tým

Ing. Karin Gombalová

jednatelka společnosti

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou - Fakultu ekonomiky služeb a cestovního ruchu. Po studiu a mateřské dovolené pracovala v mezinárodních společnostech (Bitcon s.r.o. a Steilmann s.r.o.), jako manažerka pro PR, marketing a komunikaci. Své dlouholeté manažerské zkušenosti se dále rozhodla uplatňovat v oblasti předškolního vzdělávání a jako bývalá vrcholová sportovkyně by ráda u dětí probouzela zájem o zdravý pohyb a sportovní aktivity. Od června roku 2012 je majitelkou firemní školky Siemens. Ve školce zajišťuje celkový provoz a veškerou administrativní i ekonomickou agendu. Své organizační schopnosti a kreativitu využívá ke zpestření programu ve školce. Dosavadní vzdělání si rozšířila o Kurz komunikačních dovedností manažera (Mercuri International s.r.o.), Koučing a mentoring ve školské praxi dále absolvovala kurz Základy první pomoci, Nejčastější infekční onemocnění dětí předškolního věku, odborný seminář Předškoláci v MŠ, Specifické poruchy chování (ADHD, ADD) u dětí v MŠ a seminář Pestrá strava a nutriční doporučení dětí MŠ. Angažuje se také v charitativní činnosti, zejména v materiální pomoci pro Dětské domovy.


         

Mgr. Kristýna Skružná

hlavní učitelka, vede kroužek Mensa NTC Learning club a kroužek Anglického jazyka

Magisterské vzdělání získala na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v oboru Učitelství. V rámci studia absolvovala například kurz Nadaného dítěte, kurz Specifických poruch učení a chování, kurz Vývojové psychologie a další. Dosavadní kvalifikaci rozšířila o jednoleté pomaturitní studium v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika zakončené maturitní zkouškou z pedagogiky a psychologie, a to na SSŠ Maja v Mladé Boleslavi. Dále má dlouholeté zkušenosti s vedením kroužku irských tanců v Domě dětí a mládeže a také prošla soukromými hodinami hry na klavír. I nadále se sebevzdělává a to prostřednictvím různých kurzů: Vývoj řeči a komunikace u dětí v MŠ, Komunikace v problémových situacích, Hry s padákem, stuhami a šátky, Specifické poruchy chování (ADHD,ADD) u dětí v MŠ, Předmatematická výchova, Základy první pomoci, Nejčastější infekční onemocnění dětí předškolního věku, Grafomotorická a rytmická cvičení u dětí v MŠ a ZŠ, Pedagogická diagnostika, Zdravotní cvičení (zásobník cviků pro ranní cvičení) a Vzdělávání dětí do dvou let v MŠ. Stěžejním kurzem pro současnou praxi je NTC Learning – systém učení, jehož podstatou je rozvoj intelektových schopností u dětí od 2 let věku.


         

Helena Panchartková

asistentka pedagoga, vede kroužek Jógy, Taj-či a Hry s padákem

Bohaté pedagogické a praktické zkušenosti získala Helena v osobním životě - je matkou dvou dětí a mimo to pracovala jako pečovatelka u dětí se speciálními potřebami. Vzhledem ke zdravotnímu stavu druhorozeného dítěte, jemuž se i nadále plně věnuje, zdokonalila své znalosti především v oblasti speciální pedagogiky. Naučila se cvikům napomáhajícím k posílení psychického i fyzického stavu dětí, rehabilitačním cvikům a také složila odbornou zkoušku na Sportovního maséra. Práce s dětmi ji naplňuje natolik, že své vzdělání doplnila o studium pedagogiky pro asistenta pedagoga. Jako asistentka pedagoga působila již i na základní škole v předškolní třídě, kde se spolupodílela na vytváření pomůcek pro výuku. Svou kvalifikaci dále obohatila o kurzy Specifické poruchy chování (ADHD,ADD) u dětí v MŠ, Předmatematickou výchovu, Základy první pomoci, Nejčastější infekční onemocnění dětí předškolního věku, Zdravotní cvičení (zásobník cviků pro ranní cvičení), Cvičíme taj-či s dětmi, Dramatická výchova v MŠ, Grafomotorika a rytmická cvičení v MŠ a Předškolní gramotnost.


         


Bc. Adéla Dolečková

učitelka, vede kroužek LOGOhrátek 

Na Pedagogické fakultě v Praze získala bakalářské vzdělání v oboru speciální pedagogika se zaměřením na logopedii. Své zkušenosti získala během praxí v ZŠ logopedické a praktické v Praze 8 Libčické, kde učila žáky 1. třídy a děti se speciálními potřebami na SŠ, ZŠ a MŠ v Praze 10, kde se věnovala výuce dětí s poruchami autistického spektra na 1 i 2. stupni. Docházela i do zařízení Diakonie zaměřené na výchovu a vyučování děti s mentálním i fyzickým postižením. Zkušenosti s dětmi získala i během dlouholetého hlídán děti v rozmezí od 12 měsíců do 10 let. Pracuje i jako asistent logopeda, kde stále získává vědomosti ohledně rozvoje komunikačních schopností dětí.


         

Kateřina Denysjuková

učitelka, vede kroužek Zpívání a kroužek Anglického jazyka

Středoškolského vzdělání dosáhla na Pedagogické škole v Přerově v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Během tohoto studia získala certifikát pokročilé znalosti znakového jazyka, bohatou praxi v různých školkách a školních družinách, spoustu dovedností jako například hru na různé hudební nástroje (klavír, kytara, flétna, metalofon) a školení v rámci studia na téma muzikoterapie. S vyznamenáním složila maturitní zkoušku z pedagogiky, pod kterou spadala i psychologie a speciální pedagogika a její specializací je výtvarná výchova. Svoje vzdělání dále zvyšuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v oboru Psychologie a Speciální pedagogika. Ve volném čase čtyři roky fungovala jako instruktorka Turistického oddílu dětí a mládeže TOM Pawnee v Bystřici pod Hostýnem a v rámci tohoto oddílu se podílela na vedení letních táborů, víkendových akcí a každotýdenních schůzek.


         

Nela Bartková

zdravotní sestra

Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Karviné. Poté pracovala na neurologickém oddělení v Karviné, jako zdravotnický asistent. Jelikož se přestěhovala do Prahy, nastoupila do FN Motol na ortopedické oddělení, rovněž na pozici zdravotnický asistent. Po třech letech zjistila, že práce ve zdravotnictví ji nenaplňuje, tak jak by chtěla. Na základě jejích předešlých zkušeností s hlídáním dětí předškolního věku ví, že práce s nimi ji naplňuje a baví, a proto má chuť se dále realizovat a zdokonalovat v péči o ně.


         


Bc. Barbora Strachová

učitelka

Na Univerzitě J.A.Komenského v Praze získala bakalářské vzdělání v oboru speciální pedagogika. Během studia dojížděla do Centra sociálních služeb Tloskov, kde prováděla s dětmi se speciálními potřebami canisterapii. V Centru se také účastnila muzikoterapie a arteterapie. Praxi při škole absolvovala v diagnostickém ústavu, kde získala certifikát. Již několik let se věnuje hlídání dětí ve věku od 2 do 10 let. V současné době pokračuje v navazujícím magisterském studiu.


         

Keyanna Chambers

lektorka AJ, vede Anglický klub

My name is Keyanna Chambers and I am from Seattle, Washington, USA. I graduated from Seattle University in 2014 with a B.A in Film Studies. I have recently earned my TEFL certificate and Young Learners Certificate from The Language House in Prague. I really enjoy working with children. In high school I volunteered in a preschool class. The children were 3-4 years old. During college I worked as a nanny for two children ages 8 and 11. When I lived in California, I worked at Disneyland and as a nanny for children of many ages. I love helping children learn through song and games. I am very patient, creative, and kind. I am very excited to have the opportunity to move to Prague and teach English.


         

 

Štěpánka Pavelková

hospodyňka

Štěpánka v naší školce denně zajišťuje a připravuje čerstvé svačinky. Stará se o výdej obědů a pomáhá dětem osvojit si správné stravovací návyky a základy stolování.


         

 

Máte dotaz nebo zájem o naše služby?
Kontaktujte nás:

Opište text z obrázku:

Položky označené * jsou povinné.