Přihlášení pro rodiče
Facebook

Spolupracujeme

Mensa
Centrum nadání

Dobrý anděl

KinderGarten > Firemní školky > Firemní školka Siemens > O nás

O nás

Mateřská školka Stodůlka je soukromá firemní školka, která spadá do sítě školek KinderGarten, jejichž výchovně vzdělávací program se řadí mezi jedny z nejlepších v ČR. Do svých řad přijímáme děti ve věku od 18 měsíců do 6 let. Rodičům nabízíme služby, které zahrnují jak celodenní péči o jejich dítě, tak pouze dopolední péči.

Prostory

Školku Stodůlku najdete v příjemném vilovém prostředí v pražských Stodůlkách. Dětem je k dispozici patrová vila s přilehlou zahrádkou, které splňují veškeré hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení pro předškolní výchovu a vzdělávání. Budova školky disponuje moderně vybavenými třídami, jídelnou, šatnou a hygienickým zázemím pro všechny děti.

Výuka

Při výuce si klademe vysoké cíle, které jsou založené na nejmodernějších trendech ve výchově a vzdělávání předškolních dětí. Nejúčinnější a zároveň nejpřirozenější metodou učení je hra, kterou využíváme v hojné míře, neboť právě ona napomáhá k aktivnímu rozvoji dítěte. Náš vzdělávací program je specifický také v tom, že klademe důraz na uspokojování všech individuálních potřeb dětí a rozvoj jejich schopností a dovedností.

Dopolední program začínáme ranním cvičením, po kterém následuje ranní kruh, kde intenzivně pracujeme s českými a anglickými písničkami i básničkami, prostřednictvím nichž rozvíjíme dětskou paměť a také pohybový aparát. Druhou část dopoledního programu představuje řízená činnost, v níž se děti seznamují s různorodými tématy a celkově se klade důraz na jejich osobnostní rozvoj. Nedílnou součástí dopoledního programu je i pobyt na čerstvém vzduchu, pro jehož účely využíváme naši zahrádku nebo nedaleký park.

V odpoledním programu se děti účastní aktivit jako je Jóga, Taj-či, Logohrátky, Zpívání či Hry s padákem, které zajišťují naši pedagogové. 

Do odpoledního programu jsme zařadili také Mensa NTC Learning club. Hlavním principem této metody je správně stimulovat jednotlivá spojení v mozku a následně z nich vytvářet paměťové mapy. Prostřednictvím tohoto kroužku se děti seznámí s různými asociačními technikami, budou rozvíjet abstraktní myšlení pomocí symbolů, naučí se pracovat s enigmatickými hádankami a zároveň si vyzkouší nejrůznější motorická cvičení.

Náš vzdělávací program garantuje také výuku angličtiny, která probíhá formou Anglického klubu s rodilým mluvčím, v jehož rámci se děti zábavnou formou seznamují s cizím jazykem a osvojují si základní slovní zásobu.

Celoroční program je obohacován řadou dalších mimoškolních aktivit, mezi něž patří například návštěva solné jeskyně, cvičení v Monkey´s Gym, návštěva knihovny, návštěva divadla a také různé komponované programy a přednášky, jež zajišťují externí dodavatelé.

Stravování

Stravování v naší mateřské škole je zajišťováno po celou dobu jejího provozu. V přiměřených časových intervalech dostávají děti dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu a ještě podvečerní svačinu. V průběhu celého dne usilujeme také o dodržování pitného režimu.
Pro správný vývoj dětí je důležitá zdravá a bohatá strava, z tohoto důvodu je jídelníček sestavován z kvalitního a výživného jídla, které nám dováží specializovaná firma na dětskou stravu. Pro děti, které trpí některou z potravinových alergií, je připravována odpovídající alternativa.
Velký důraz klademe také na to, aby si děti v průběhu stolování osvojily správné stravovací návyky.

Máte dotaz nebo zájem o naše služby?
Kontaktujte nás:

Opište text z obrázku:

Položky označené * jsou povinné.