KinderGarten > Novinky > Centrum nadání - testování ve školce

Centrum nadání - testování ve školce

Ve spolupráci s Centrem nadání jsme naplánovali individuální psychologické testování, které má zjistit silné a slabší stránky rozumových schopností, prostorovou představivost, praktický úsudek atd.