Praha 4 Háje Chytrá Sovička

Mensa

Titul „školka spolupracující s Mensou“ uděluje Mensa ČR mateřským školám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi. Konkrétní podmínky, které musí školka splňovat, aby získala status „školky spolupracující s Mensou“, jsou uvedeny níže:

  • Rozvíjet podnětné prostředí ve školce aktivitami podporující intelektovou stimulaci dětí (pomůcky, hry, pracovní listy a publikace zaměřené na intelektovou stimulaci dětí – nikoliv jen na grafomotoriku a výtvarnou oblast).
  • Vytvářet podmínky pro vzdělávání nadaných dětí.
  • Mít proškolené učitele v metodě Mensa NTC a prakticky ji realizovat. 
  • Založit a provozovat Klub deskových her.
  • Účast na konferencích, seminářích a kurzech pořádaných Mensou ČR.
  • Identifikace nadaných dětí a jejich rozvoj.
  • Vzdělávání pedagogů v oblasti rozvoje nadaných dětí.

Více o metodě NTC learning:

NTC Learning je unikátní systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Tyto výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí (propojů) do věku 7 let - z toho 50 % vznikne dokonce do věku 5 let. Tento argument se nám zdá dostatečně průkazný k tomu, abychom věnovali velmi významnou pozornost předškolnímu věku, efektivitě učení a využívání dětské paměti. Pokud naše formální základní a středoškolské vzdělání pracuje již pouze se zbývajícími 25 % možností využívání potenciálu mozkové kapacity, pak je pro nás zajisté důležité, jak je rozvíjeno dítě ve věku do 6 let.

Mensa ČR využila příležitosti nabídky spolupráce ze strany Mensy International – jmenovitě týmem odborníků vedeným lékařem Dr. Rankem Rajovićem – k spoluúčasti na unikátním projektu rozvoje rozumových schopností dětí v předškolním věku. Autoři nazývají metodu NTC System of Learning. Projekt vznikl na půdě srbské Mensy v zájmové skupině s názvem „Nikola Tesla Centre“ - odtud zkratka NTC.

Pro více informací volejte: 737 546 578

Vrátit se zpět na školku