Dětská skupina Brno Campus

Režim dne

Denní programy jsou v našem případě rozděleny do 4 tříd dle věku:

Kuřátka - Chickens:      12 - 24 měsíců
Opičky - Monkeys:        24 - 36 měsíců 
Tučňáčci - Penguins:    3 - 4,5 let
Lvíčata - Lions:             4,5 - 6 let

Jsou tedy přizpůsobeny věku dětí a na nich závisí struktura celého programu. 

Program je dodržován v průběhu celého školního roku. Každý den je do programů zařazena jiná aktivita.

Změny programu se týkají výletů, kulturních akcí nebo jiných činností mimo prostory dětské skupiny.

V období letních prázdnin jsou aktivity a denní rozvrh plánovány dle počtu přítomných dětí a v závislosti na počasí.

KUŘÁTKA - CHICKENS
07:00 - 09:00        Příchod, volná hra / Coming to school, free playing 
09:00 - 09:30        Ranní kruh – téma týdne, ranní cvičení / Circle time 
09:30 - 10:00        Ranní svačinka / Snack
10:00 - 10:30        Výchovně vzdělávací činnost / Educational programme 
10:30 - 11:45        Pobyt a hry venku a na zahradě / Playing outside 
11:45 - 12:30        Oběd, hygiena / Lunch, teeth brushing, preparation for sleep 
12:30 - 14:30        Odpolední odpočinek, relaxace / Fairytales, sleeping, relaxing time
14:30 - 15:00        Odpolední svačinka / Snack 
15:00 - 17:00        Odpolední program spojený s aktivitami, kroužky a pobytem venku /                                           Educational programme, outschool activities
17:00 - 17:30        Volné hry, odchod domů / Free playing, leaving the school  

OPIČKY - MONKEYS
 07:00 - 09:00          Příchod, volná hra / Coming to school, free playing 
 09:00 - 09:30          Ranní kruh – téma týdne, ranní cvičení / Circle time 
 09:30 - 10:00          Ranní svačinka / Snack
 10:00 - 10:30          Výchovně vzdělávací činnost / Educational programme 
 10:30 - 11:45          Pobyt a hry venku a na zahradě / Playing outside 
 11:45 - 12:30          Oběd, hygiena / Lunch, teeth brushing, preparation for sleep 
 12:30 - 14:30          Odpolední odpočinek, relaxace / Fairytales, sleeping, relaxing time
 14:30 - 15:00          Odpolední svačinka / Snack 
 15:00 - 17:00          Odpolední program spojený s aktivitami, kroužky a pobytem venku /                                            Educational programme, outschool activities
 17:00 - 17:30          Volné hry, odchod domů / Free playing, leaving the school 

TUČNÁČCI - PENGUINS
07:00 - 09:00            Příchod, volná hra / Coming to school, free playing
09:00 - 09:30            Ranní kruh, téma týdne, ranní cvičení / Circle time 
09:30 - 10:00            Ranní svačinka 
10:00 - 10:40            Výchovně vzdělávací činnost / Educational programme 
10:40 - 12:00            Pobyt venku a na zahradě / Playing outside 
12:00 - 12:30            Oběd, hygiena / Lunch, teeth brushing 
12:30 - 13:00            Relaxace, pohádka / Relaxing time, fairy tales
13:00 - 14:30            Odpočinek, relaxace, volná hra / relaxing time
14:30 - 15:00            Svačina / Snack
15:00 - 17:00            Odpolední činnost spojená s aktivitami, kroužky a pobytem venku /                                             Educational programme, outschool activities
17:00 - 17:30            Volné hry, odchod domů / Free playing, leaving the school

LVÍČATA- LIONS
07:00 - 09:00              Příchod, volná hra / Coming to school, free playing
09:00 - 09:30              Ranní kruh, téma týdne, ranní cvičení / Circle time 
09:30 - 10:00              Ranní svačinka 
10:00 - 10:30              Výchovně vzdělávací činnost / Educational programme 
10:30 - 12:00              Pobyt venku a na zahradě / Playing outside 
12:00 - 12:30              Oběd, hygiena / Lunch, teeth brushing 
12:30 - 13:00              Relaxace, pohádka / Relaxing time, fairy tales
13:00 - 14:30              Předškolní příprava, odpočinek, relaxace / Preschool preparation, relaxing time
14:30 - 15:00              Svačina / Snack
15:00 - 17:00              Odpolední činnost spojená s aktivitami, kroužky a pobytem venku /                                             Educational programme, outschool activities
17:00 - 17:30              Volné hry, odchod domů / Free playing, leaving the school

Vrátit se zpět na školku