KinderGarten Střížkov

Our team

Dominique Rodrigue (Kanada)

provozní ředitelka - lektorka anglického jazyka

Dominique is from Ottawa, Canada. She has a college degree in photography as well as in Travel and Tourism. She also has her TEFL certificate and her TEYL (Teaching English to Young Learners) certificate. She is presently completely her bachelor's degree in communications. Dominique has been working with children for many years. In Canada she was a hockey/ringette coach for young children and also was an English and French tutor/caregiver to young children. When she moved to Prague, she dedicated herself to working with children and teaching them English through play and interactive activities. She has been working with children ages 3-10 in Prague for nearly 6 years, 3 years at KinderGarten Budějovicka. Along with teaching children, Dominique loves to create art & crafts, play hockey and ringette and going for hikes with her family and doggie.

Bc. Michaela Tajčová

učitelka

Michaela vystudovala Střední Pedagogickou školu J. H. Pestalozziho v Litoměřicích, obor Výchovná a humanitní činnost, sociálně výchovná činnost, které doplnila jednotlivou maturitní zkouškou - Pedagogika předškolního věku. Dále pokračovala v bakalářském studiu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, obor humanitních věd - Politologie.  Při studiích získávala bohaté zkušenosti např.: Diakonie Litoměřice, Dětský domov Litoměřice, Centrum Srdíčko v Litoměřicích, Dům se zvláštním režimem Terezín, Dům na Pustaji v Křešicích, Speciální základní a Praktická škola Lovosice. Dále absolvovala 3 cykly hry na flétnu ZUŠ, plavecký a lyžařský kurz, účinkovala v kapele Enkláva.  Osvědčení:  Jóga pro děti – I., II., Grafomotorika a rytmická cvičení u dětí MŠ a ZŠ, Artikulační cvičení na podporu vývoje řeči předškolního dítěte, Mensa NTC Learning I., II., III. Od září 2015 pracovala jako třídní učitelka v MŠ KinderGarten Budějovická a od roku 2017 na pozici provozní ředitelky MŠ KinderGarten Střížkov. 

Alexei O´Brien (USA)

lektor anglického jazyka

My name is Alexei O’Brien and I am from Chicago, Illinois of the United States. I recently graduated from University of St. Thomas with a major in History and a minor in Museum Studies in St. Paul, Minnesota. I have wanted to become a teacher after I took some classes in education at my university. During my free time I like to play my guitar, write music, and travel. I moved to Prague recently and I am enjoying my time exploring this old historic city.

Veronika Panclová

asistent pedagoga - chůva

Veronika vystudovala střední pedagogickou školu Futurum v Praze zaměřenou na předškolní a mimoškolní pedagogiku. Během studia absolvovala kurz lyžování, plavání a turistiky. Účastnila se několika kurzů a seminářů dramatické výchovy, které i sama vedla. Kromě tvůrčí činnosti s dětmi psala i scénáře a vytvářela kulisy k dramatickým hrám. Několikátým rokem jezdí na dětský tábor jako vedoucí. Mezi její zájmy patří výtvarné umění, divadlo, četba a práce s dětmi, která je jejím celoživotním snem. Je vždy pozitivně naladěná a usměvavá.

Pavlína Brchlová

hospodyňka

Pavlína je naší hospodyňkou, která nám denně připravuje čerstvé a zdravé svačinky, vydává obědy a podílí se na sestavování vyváženého jídelníčku.

Go back to the kindergarten