Brno Campus

Our team

Veronika Kaloudová

generální ředitelka a zakladatelka školky

email: campus@kindergarten.cz
tel: +420 776 878 471

Veronika stála v roce 2013 u zrodu naší školky, která pro ni byla vytouženým dětským snem.  Zajišťuje veškerou právní, administrativní a ekonomickou a poradenskou činnost týkající se školky. Má mnohaleté zkušenosti v manažerské činnosti a díky dlouhodobému pobytu v zahraničí může aplikovat svoje poznatky v oblasti předškolní výchovy právě v naší školce. 

Roli maminky si užívá díky svým dvěma malým dcerkám Nikolce a Ellynce, které jí svoji energií pomáhají rozvíjet nové myšlenky a nápady, jenž jsou pro naši školku velkým přínosem.

Má výborné organizační schopnosti a plno kreativnich nápadů, kterými zpestřuje program naší mateřské školy a to nejen z hlediska výchovně - vzdělávacích metod.

Svoji lásku k dětem projevuje taktéž v charitativní činnosti ve spojitosti s Nadačním fondem KROUŽKY DĚTEM, do kterého se velmi ochotně zapojují i rodiče naší školky. Angažuje se v materiální pomoci těžce nemocným dětem, Kojeneckým ústavům a Dětským domovům.

Je spoluzakladatelkou a ředitelkou Školského zařízení KROUŽKY, pobočky pro Jihomoravský a Zlínský kraj, která se věnuje zájmovým činnostem dětí předškolního i školního věku. Tento projekt velmi úzce propojila i s naší školkou, protože smysluplné prožití volného času dětí v předškolním a školním věku považuje za velmi klíčové v jejich dalším vývoji.

Věra Bortolin

pedagogická ředitelka a zakladatelka školky

email: brno@kindergarten.cz

tel: +420 736 766 164

Věra má pedagogické vzdělání v oboru speciální pedagogika, předškolní a mimoškolní vzdělání. V rámci svého studia se pohybovala v oblastech psychologie, vývojová psychologie a základy pedagogiky. Svoji praxi získala v mateřských školách nejen v České Republice ale i ve Spojených Státech, kde sama založila a poté vedla školičku pod Washingtonskou Universitou. 

V naší školce zodpovídá za kvalitu výuky, vzdělávacího programu a vedení pedagogického týmu.

Před několika lety stála u zrodu druhé brněnské pobočky KinderGarten Viniční. Je šťastnou maminkou syna Honzíka a dcery Laury, kteří jsou pro ni hnacím motorem a životní motivací.

Spolu s Veronikou založila v roce 2014 Školské zařízení KROUŽKY, pobočku pro Jihomoravský a Zlínský kraj, kde jako personální ředitelka koordinuje lektory při vedení zájmových kroužků. Vynikající profesní a týmová spolupráce a přátelský vztah s Veronikou ji přivedly i do naší školky, pro kterou se stala velkým přínosem. Společně také založily Nadační fond KROUŽKY DĚTEM a velmi aktivně se zapojují do charitativní pomoci nemocným dětem, nemocnicím, kojeneckým ústavům a dětským domovům. 

Mgr. Karolína Růžičková

vychovatelka, třída Penguins&Lions

Karolína vystudovala Pedagogickou fakultu MU obor Český jazyk a Občanská výchova, ale při studiu zjistila, že daleko více by ji naplňovala práce s menšími dětmi. Praktické zkušenosti s dětmi získala při organizaci akcí pro děti, při praxích během studia a především díky pomoci s výchovou mladšího bratra.

Tyto získané zkušenosti může denně využívat v praxi i u nás, například při kreativním tvoření s dětmi nebo při každodenním dětském objevování. Na dětech se Karolíně líbí jejich bezprostřednost a zvídavost a také upřímná dětská duše. Díky těmto vlastnostem se může dál sama rozvíjet.

Renata Copple

Renata Copple

....

Daniela Klabenešová

vychovatelka, třída Penguins&Lions

Daniela už od dětství věděla, že by chtěla jít ve šlépějích své babičky a pracovat s dětmi předškolního věku. Vystudovala obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, kde získala zkušenosti z teorie i praxe. Praktické zkušenosti potom sbírala v mnoha mateřských školách, školních družinách, školním klubu, ale také na některých odděleních dětské nemocnice.

Práce s dětmi ji vždy lákala a naplňovala. V minulosti vedla prázdninovou skupinu dětí zaměstnanců IT firmy, pracovala brigádně v mini školce, příležitostně hlídala děti v rodinách a pomáhala rodičům se starostí o mladší bratry.

Na dětech miluje jejich elán do života, bezprostřednost a vřelost. Věří, že se od našich nejmenších můžeme stále něčemu učit. 

Barbora Holubová

vychovatelka, třída Chickens&Monkeys

Bára vystudovala střední pedagogickou školu se zaměřením na předškolní a mimoškolní pedagogiku. Během studií absolvovala praxi jak v mateřských školách, tak i družinách, ale do prvního kontaktu s dětmi se dostala jako vedoucí skautského oddílu v Jižních Čechách, kam sama docházela už od malička. 

Pro práci s dětmi se rozhodla už v šesté třídě základní školy a my můžeme s jistotou říct, že to byla dobrá volba. Báru práce s dětmi naplňuje, baví ji porozovat odlišnost každého dítěte, která činí tuto práci opravdu jedinečnou. 

Dagmar Černá

vychovatelka, třída Chickens&Monkeys

Dáša vystudovala jazykově zaměřené gymnázium a poté si akredtitovaným studiem doplnila potřebnou kvalifikaci pro práci s dětmi předškolního věku. Během studia se jako lektor aktivně věnovala vedení zájmových kroužků ve spolupráci se školským zařízením KROUŽKY, převážně všeobecné sportovní průpravě a kroužky s prvky juda.

Na dětech ji velmi fascinuje jejich bezprostřední přístup k životu, zvídavost a kreativita. Výchova dětí ji naplňuje a její správné pojetí považuje za velmi důležité.

Monika Holešovská

Monika Holešovská

Monika vystudovala pedagogické lyceum a poté ještě získala potřebnou kvalifikaci pro práci s dětmi předškolního věku vykonáním akreditované zkoušky. Během studia absolvovala praxi v mnoha mateřských školách.

Pro práci s dětmi se rozhodla už v útlém věku, jelikož ji baví a naplňuje. Svou první pracovní zkušenost získala v našem kolektivu a my jsme moc rádi, že svoje znalosti a umění pracovat s dětmi zúročuje právě u nás.

Go back to the kindergarten