Praha 4 Kunratice

Cenové programy


Program All Inclusive:


3x týdně 4x týdně 5x týdně
Celý den 13.000,- 14.000,- 14.500,-
Dopoledne 10.000,- 11.000,- 11.500,-


V případě zájmu nabízíme  kalkulaci na jiný počet dnů.

Školné zahrnuje:

  • Kompletní vzdělávací program
  • Stravné dle zvoleného programu ( 1x oběd a 2x svačinka)
  • Pitný režim
  • Kroužky dle programu a rozvrhu /keramika, sporťáček v tělocvičně, vědecký kroužek, kroužek vaření a pečení a herní klubík
  • Pojištění a DPH
  • Výlety a školkové akce / min.1 x měsíčně/
  • Fotografování ve školce /1 x ročně/
  • Health week / zdravotní prohlídky odborníků ve školce: pedagogicko-psychologická poradna, logoped, oční lékař


Vrátit se zpět na školku