Praha 4 Kunratice

Náš tým

Všichni učitelé v mezinárodním týmu KinderGarten Kunratice mají odpovídající vzdělání v oblasti výuky a vzdělávání a zároveň bohaté zkušenosti s prací ve školních a předškolních zařízeních. Důležitým aspektem jsou i osobností dispozice pro práci s malými dětmi, na které klademe při výběrových řízeních velký důraz. Našim učitelům umožňujeme i další vzdělávání formou pravidelných školení a doplňkových kurzů.

Jsme velice rádi, že ve svých řadách máme jak kolegyně tak kolegy, což velice prospívá klimatu a atmosféře v naší školce a z řad dětí i rodičů se setkáváme s velice kladnými ohlasy.

Mgr. Jana Ježková Dis.

ředitelka

Mgr. Jana Ježková DiS. se narodila v roce 1981 v Praze. Vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně pedagogickou a Pedagogickou fakultu v Praze obor pedagogika a výtvarná výchova. Již během studia se věnovala práci s dětmi a mládeží, vedla výtvarné a pohybové kroužky, pořádala letní tábory a víkendové akce pro skautskou a také neziskovou organizaci Eldorádo. Po ukončení studia pracovala jako učitelka v státní mateřské škole v Trnavě. Poté odcestovala na rok do zahraničí, kde se věnovala studiu anglického jazyka. Studium zakončila úspěšným složením zkoušky FCE. Po návratu pracovala tři roky v soukromé anglické školce, a to v posledních dvou letech jako vedoucí učitelka. Absolvovala několik kurzů jako hlavní vedoucí mimoškolních aktivit pro děti a mládež, zdravotních zotavovacích akcí, učitel lyžování, učitel vodní turistiky a raftingu, metodika pro učitele angličtiny a NTC learning I a II, které využívá při své práci s dětmi a mládeží..
Studiem Vyšší odborné školy pedagogické ve Sv. Janu pod Skalou oboru předškolní a mimoškolní pedagogika si doplnila kvalifikaci.

Mgr. Lucie Krejčí

zástupkyně ředitelky (od 5/2018 na mateřské dovolené)

Mgr. Lucie Krejčí vystudovala nejprve na Univerzitě Karlově obor Český jazyk a literatura, přičemž poslední roky studia zaměřila na problematiku osvojování jazyka u dětí a věnovala se jí i ve své diplomové práci Osvojování cizího jazyka (angličtiny) na základě mateřského jazyka (češtiny). Protože se po ročním intenzivním studiu angličtiny stala angličtina běžnou součástí v jejím soukromém i pracovním životě stejně jako vzdělávání předškolních dětí, doplnila si své vzdělání v předškolní pedagogice studiem Učitelství pro mateřské školy na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V současné době má více než desetiletou praxi v bilingvním vzdělávání dětí předškolního věku. Mimo jiné vedla i výtvarné dílny, vyjížděla na tábory jako vedoucí, organizovala různé zábavné programy pro děti a absolvovala kurzy Mensa NTC learning I., II. a III., Stimulační program Maxík, Matematika všemi smysly, Grafomotorika nejsou jen pracovní listy a další. V roce 2018 vydala učebnici angličtiny Matt the Bat pro 1. třídu v nakladatelství Fraus.

Tereza Bartáková

učitelka (v součastné době na mateřské dovolené)

Paní učitelka Tereza se narodila ve Slezském Bohumíně, kde už se jako desetiletá rozhodla být učitelkou. Tento sen si splnila na Střední Pedagogické škole v Kroměříži, která se řadí mezi nejlepší pedagogické školy u nás. Poté začala studovat na Univerzitě Karlově Učitelství pro první stupeň základní školy, ale studium později ukončila a nastoupila do státní školky Blatenská, kde pracovala několik let. Poté odletěla na rok pracovat jako Au pair do Spojených států amerických a po krátké pedagogické pauze se vrátila opět ke svému učitelskému povolání.

Reina Quadros

učitelka

Reina je vystudovanou učitelkou angličtiny. Narodila se a vyrostla v Indii. Angličtina je od narození jejím prvním jazykem. Studovala na škole St. Xavier’s College a St. Helena‘s High School, kam se po studiích vrátila jako učitelka angličtiny a historie prvního stupně základní školy. Neprve vystudovala ekonomii a sociologii, ale během studií propadla lásce k učení, a proto si dále doplnila bakalářské vzdělání v oboru učitelství angličtiny a ekonomie. Procestovala také Mumbai jako dobrovolná pracovnice-učitelka pro různé neziskové organizace. V létě roku 2016 přišla do Prahy, kde si udělala TEFL kurz. Během pobytu v Praze se do Prahy zamilovala a rozhodla se vrátit. Reininou vášní je divadlo, hudba a poezie.

Marina Vasquez

učitelka

Marina je aprobovaná učitelka předškolního vzdělávání a výuky anglického jazyka, která svou práci dělá s obrovským nadšením pro vzdělávání a práci s dětmi. Svou profesní dráhu začala před mnoha lety v Americe, kde žila a studovala předškolní vzdělávání a kde také objevila své životní poslání pro práci s dětmi, která pro ni není jen zaměstnáním ale hlavně potěšením. Během cestování, které má tak ráda, poznala mnoho různých zemí, kultur, zvyků a životních stylů, aby zjistila, že mají vice podobností než odlišností. Rodiče po celém světě chtějí pro své děti zdraví, radost a dobré životní přiležitosti.
Paní učitelka Marina věří, že děti dělají vše, jak nejlépe dovedou, pokud se cítí být v bezpečí, milovány a jsou dobře stimulovány. Cítí, že její učitelskou povinností je pomoci jim dosáhnout všech jejich možností a vždy se cítit povzbuzeni k dosážení toho nejlepšího, co je v jejich silách.

Nikola Staňková

učitelka

Paní učitelka Nikola se narodila v Hořicích v Podkrkonoší.

Po ukončení Střední Technické školy, kde studovala obor hotelnictví a turismus odcestovala jako Au-pair do Německa, kde se 2 roky starala o dvě malé holčičky.

Po návratu do ČR pracovala v Praze na různých pozicích pro velké mezinárodní společnosti. Jako Au-pair byla také rok ve Velké Británii a ve Švýcarsku.

Jelikož ji odmalička naplňovala práce s dětmi, ukončila před dvěma lety svoji kariéru v korporátních společnostech a začala se věnovat práci chůvy.

Práci s dětmi se věnovala již na střední škole, kdy jezdila na letní tábory jako programová instruktorka.

Mezi její koníčky patří vaření, sport a ruční práce. Věnuje se také výuce německého jazyka.

Své pracovní zkušenosti s dětmi doplnila o kurz ,,Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky".

Jindřich Ettl

učitel

 Jindra studoval pedagogickou fakultu UK obor výtvarná výchova a pedagogika. Pracoval jako učitel AJ na základní škole. Ve volném čase se věnuje výtvarnému umění a procházkám přírodu. Práce s dětmi mu dělá radost a těší se, co vtipného s dětmi každý den zažije. V současné době si dodělává vzdělání na VOŠ Evropská obor předškolní a mimoškolní pedagogika.

Shannon Burke

učitelka

Shannon pochází z New Jersey z USA. Do Prahy se přestěhovala již v roce 2010 a stejného roku obdržela certifikát TEFL,  který ji opravňuje vyučovat anglický jazyk. Od té doby se věnuje práci s dětmi, jak v mateřských školkách, tak soukromě při individuelní výuce anglického jazyka. Shannon má zkušenosti s tradiční výukou jazyků, Montessori metodou  a také se  zúčastnila několika seminářů, které jí pomáhají při práci s dětmi. Shannon vystudovala obchod a komunikaci na Stockton University. Během volného času ráda čte, cestuje a věnuje se výtvarným činnostem.

Vendula Eretová "Wendy"

provozní

Vendula pochází z Ostravy, z níž se přestěhovala do Prahy, aby se vyučila cukrářkou. Od cukrařiny se ale dostala k pečovatelství v sociálních službách, kterému se dlouhá léta věnovala. Posledních sedm let se starala o domácnosti a děti jako hospodyně a chůva. Práce u dětí jí bavila, a tak ji nyní těší péče o mlsné jazýčky dětí a jejich hraní v čistém prostředí. Ve volném čase ráda sportuje.

Vrátit se zpět na školku