Přihlášení pro rodiče
Facebook

Spolupracujeme

Mensa
Centrum nadání

Dobrý anděl

KinderGarten > Anglické školky > Liberec

Anglická školka Liberec

Anglická mateřská školka Liberec

KinderGarten Liberec je soukromá anglická školka, která nabízí programy pro děti od 18 měsíců do 6 let. Jsme jedinou pobočkou společnosti Kindergarten v severních Čechách.

Naše anglická školka se nachází nedaleko centra v Chrastavské ulici 266/16. Zároveň stavíme novou školku s velkou zahradou, která se nachází v České ulici 237, v části Vesec, kousek od Makra. Termín realizace je jaro 2018. Po dokončení se následně přestěhujeme do této nové školky u Makra.

Naším záměrem je vytvořit cizojazyčné prostředí, kde se děti přirozenou a zábavnou formou učí anglický jazyk. Seznamujeme děti s různými tématy pomocí her, obrázků, knížek, písniček a dalších pomůcek. Všechny  tyto aktivity jsou vedeny našimi zkušenými lektory v anglickém jazyce. Výchovně vzdělávací program je založen na britských osnovách a je plně v souladu s Rámcovým výchovně vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání v České republice.

Ve školce máme 3 třídy rozdělené dle věku. Naši nejmenší mají k dispozici českou učitelku hovořící oběma jazyky.  Ve třídách preferujeme individuální přístup maximálně osmi dětí na jednoho učitele.

Naše děti jsou také připravováni k úspešnému přijetí do českých základních škol, kde dále mohou pokračovat v prohlubování znalostí anglického jazyka. Na základní škole Husova můžete pokračovat s anglickým jazykem. Na této škole nabízí již od první třídy tři předměty v anglickém jazyce vedené rodilými mluvčími.

Přispíváme ke správnému rozvíjení dítěte pomocí pravidelných zájmových kroužků jako je dětská jóga, hra na flétnu a zpívání či mimoškolních aktivit jako je tenis a návštěva solné jeskyně. Pravidelně také navštěvujeme divadelní představení a jiné dětské aktivity. Jezdíme na ekofarmu do Hejnic, navštějujeme ZOO, hasiče, dopravní hřiště.

Novinky

2018-02-19

Pekař peče housky 2018

Pekař peče housky 2018

2018-02-12

Příhody včelích medvídků

Příhody včelích medvídků

2018-01-07

Lyžařský kurz 2018

Lyžařský kurz 2018

2017-12-14

Vánoční besídky 2017

Vánoční besídky 2017

2017-11-29

O Mikuláši, Vánocích a 3 Králích

O Mikuláši, Vánocích a 3 Králích