Praha 9 Střížkov

Náš tým

Naší prioritou je umožnit dětem, aby harmonicky a komplexně rozvíjely svou osobnost na základě svých možností, schopností, zájmů, prožitků, a to v prostředí plném lásky, pochopení a důvěry. Chceme dovést dítě k tomu, aby získalo psychickou i sociální samostatnost, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, schopnost být samo sebou, tvořivě přemýšlet a jednat. Hlavním záměrem je rozvíjení citu a lásky ke svému okolí a sobě samému, aby dítě věřilo ve svou jedinečnost. 

V KinderGarten Střížkov, považujeme výběr pedagogických pracovníků za zcela stěžejní, a proto nikdy nehledáme pouze dobrého učitele s kvalifikací, ale také moudrého rádce, znalce duševního života dětí, nositele morálních a kulturních hodnot, oporu a přítele dětí.

Dominique Rodrigue (Kanada)

provozní ředitelka - lektorka anglického jazyka

Dominique is from Ottawa, Canada. She has a college degree in photography as well as in Travel and Tourism. She also has her TEFL certificate and her TEYL (Teaching English to Young Learners) certificate. She is presently completely her bachelor's degree in communications. Dominique has been working with children for many years. In Canada she was a hockey/ringette coach for young children and also was an English and French tutor/caregiver to young children. When she moved to Prague, she dedicated herself to working with children and teaching them English through play and interactive activities. She has been working with children ages 3 -10 in Prague for nearly 6 years, 3 years at KinderGarten Budějovicka. Along with teaching children, Dominique loves to create art & crafts, play hockey and ringette and going for hikes with her family and doggie.

Bc. Michaela Tajčová

učitelka

Michaela vystudovala Střední Pedagogickou školu J. H. Pestalozziho v Litoměřicích, obor Výchovná a humanitní činnost, sociálně výchovná činnost, které doplnila jednotlivou maturitní zkouškou - Pedagogika předškolního věku. Dále pokračovala v bakalářském studiu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, obor humanitních věd - Politologie.  Při studiích získávala bohaté zkušenosti např.: Diakonie Litoměřice, Dětský domov Litoměřice, Centrum Srdíčko v Litoměřicích, Dům se zvláštním režimem Terezín, Dům na Pustaji v Křešicích, Speciální základní a Praktická škola Lovosice. Dále absolvovala 3 cykly hry na flétnu ZUŠ, plavecký a lyžařský kurz, účinkovala v kapele Enkláva.  Osvědčení:  Jóga pro děti – I., II., Grafomotorika a rytmická cvičení u dětí MŠ a ZŠ, Artikulační cvičení na podporu vývoje řeči předškolního dítěte, Mensa NTC Learning I., II., III. Od září 2015 pracovala jako třídní učitelka v MŠ KinderGarten Budějovická a od roku 2017 na pozici provozní ředitelky MŠ KinderGarten Střížkov. 


Chandler Blechova (USA)

lektorka anglického jazyka

“Hi there! My name is Chandler Blechova and I recently moved to Czech Republic with my husband. I am from the United States and grew up in Colorado. I went to University in San Diego, California and after graduating and finishing my TEFL (Teaching English as a Foreign Language) certificate I moved to Japan and taught English at a private primary school. From there, I have been traveling and living in different places around the world. I grew up around children. Whether it was teaching, coaching, or babysitting, I always was surrounding by kids. My passion is teaching language and communication to children and after settling in Prague, I realized I needed to be back in a school. During my free time, I enjoy snowboarding, hiking, mountain biking, and yoga! I can’t wait to join the KinderGarten team and teach all of your wonderful children. I am looking forward to meeting all the parents soon as well!“

Veronika Panclová

asistent pedagoga - chůva

Veronika vystudovala střední pedagogickou školu Futurum v Praze zaměřenou na předškolní a mimoškolní pedagogiku. Během studia absolvovala kurz lyžování, plavání a turistiky. Účastnila se několika kurzů a seminářů dramatické výchovy, které i sama vedla. Kromě tvůrčí činnosti s dětmi psala i scénáře a vytvářela kulisy k dramatickým hrám. Několikátým rokem jezdí na dětský tábor jako vedoucí. Mezi její zájmy patří výtvarné umění, divadlo, četba a práce s dětmi, která je jejím celoživotním snem. Je vždy pozitivně naladěná a usměvavá.

Pavlína Brchlová

hospodyňka

Pavlína je naší hospodyňkou, která nám denně připravuje čerstvé a zdravé svačinky, vydává obědy a podílí se na sestavování vyváženého jídelníčku.

Vrátit se zpět na školku