Praha 9 Střížkov

Náš tým

Naší prioritou je umožnit dětem, aby harmonicky a komplexně rozvíjely svou osobnost na základě svých možností, schopností, zájmů, prožitků, a to v prostředí plném lásky, pochopení a důvěry. Chceme dovést dítě k tomu, aby získalo psychickou i sociální samostatnost, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, schopnost být samo sebou, tvořivě přemýšlet a jednat. Hlavním záměrem je rozvíjení citu a lásky ke svému okolí a sobě samému, aby dítě věřilo ve svou jedinečnost. 

V KinderGarten Střížkov, považujeme výběr pedagogických pracovníků za zcela stěžejní, a proto nikdy nehledáme pouze dobrého učitele s kvalifikací, ale také moudrého rádce, znalce duševního života dětí, nositele morálních a kulturních hodnot, oporu a přítele dětí.

Dominique Rodrigue (Kanada)

provozní ředitelka - lektorka anglického jazyka

Dominique is from Ottawa, Canada. She has a college degree in photography as well as in Travel and Tourism. She also has her TEFL certificate and her TEYL (Teaching English to Young Learners) certificate. She is presently completely her bachelor's degree in communications. Dominique has been working with children for many years. In Canada she was a hockey/ringette coach for young children and also was an English and French tutor/caregiver to young children. When she moved to Prague, she dedicated herself to working with children and teaching them English through play and interactive activities. She has been working with children ages 3 -10 in Prague for nearly 6 years, 3 years at KinderGarten Budějovicka. Along with teaching children, Dominique loves to create art & crafts, play hockey and ringette and going for hikes with her family and doggie.

Bc. Michaela Tajčová

učitelka

ww

Grace Saunders (Velká Británie)

lektorka anglického jazyka

My name is Grace Saunders and I come from Essex, a county just outside of London, in England. I have recently graduated from TEFL Worldwide Prague with a Strong Pass, and before this studied English Literature at the University of Leeds. In my spare time, I enjoy reading, doing yoga, cooking, and exploring Prague. I moved to Prague because it is one of my favourite cities in Europe, and I wanted to travel and experience new cultures. I decided I wanted to work with children after volunteering at a school in Uganda whilst studying at university, and saw teaching English as a great opportunity to do this.

Veronika Panclová

asistent pedagoga - chůva

Veronika vystudovala střední pedagogickou školu Futurum v Praze zaměřenou na předškolní a mimoškolní pedagogiku. Během studia absolvovala kurz lyžování, plavání a turistiky. Účastnila se několika kurzů a seminářů dramatické výchovy, které i sama vedla. Kromě tvůrčí činnosti s dětmi psala i scénáře a vytvářela kulisy k dramatickým hrám. Několikátým rokem jezdí na dětský tábor jako vedoucí. Mezi její zájmy patří výtvarné umění, divadlo, četba a práce s dětmi, která je jejím celoživotním snem. Je vždy pozitivně naladěná a usměvavá.

Pavlína Brchlová

hospodyňka

Pavlína je naší hospodyňkou, která nám denně připravuje čerstvé a zdravé svačinky, vydává obědy a podílí se na sestavování vyváženého jídelníčku.

Vrátit se zpět na školku