Statenice Chytrá Sovička

Mimoškolní akktivity

Mimoškolní aktivity:
Plavání
Každý týden navštěvujeme v odpoledních hodinách bazén se slanou vodou.

Jízda na ponících
V měsících , kdy nám to počasí dovolí jezdíme s dětmi na jízdárnu, kde pod dohledem zkušených instruktorů zažívají děti koulzo jízdy na ponících.

Solná jeskyně
Pro děti chceme to nejlepší a díky návštěvám solné jeskyně jsme byli schopni snížit nemocnost dětí v zimních měsících o cca 30%.

Dramatický kroužek
Každé úterý 14:00-16:00 jezdíme do výtvarné dílny.

Další volitelné aktivity
Během roku budou na základě zájmu rodičů začleňovány nové aktivity : tenis, golf pro malé. taneční hodiny, gymnastika, fotbal aj.

Výlety
Měsíčně
Každý měsíc pořádáme zajímavé výlety:

(ZOO, Divadlo, Kino, Botanická zahrada, Planetarium, Vodní svět, Aquasplash, Hrady, Zámky....

( O všech aktivitách budou rodiče informováni v dostatečném předstihu.)

Pro více informací volejte: 776 003 003

Vrátit se zpět na školku