Benice

Projekty

Mateřská škola Little Gate s.r.o. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012565 BeNice 2.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Soubory ke stažení

Projekt-Benice.pdf

Vrátit se zpět na školku