Černošice

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání

je v naší školce vedle výuky anglického jazyka zaměřené na pečlivou přípravu dětí pro vstup do základní školy.

Již u nejmenších dětí sledujeme jejich pokroky a nabízíme jim činnosti podporující grafomotoriku, sluchové a zrakové rozlišování a předmatematické dovednosti.

V posledním roce docházky do naší MŠ děti absolvují intenzivní předškolní přípravu, která probíhá v českém jazyce. Děti jsou na většinu činností rozděleny do malých skupinek tak, abychom se mohli věnovat každému dítěti individuálně podle úrovně jeho znalostí a dovedností.

V říjnu a následně v dubnu absolvují děti test školní zralosti, abychom věděli, kterým oblastem je třeba se více věnovat. Cílem je připravit děti na školní docházku ve vybrané soukromé nebo státní základní škole tak, aby pro ně školní práce byla snadná, zvládaly ji s lehkostí a ze školy si odnášely pocit, že jsou dobří a s ním i motivaci do dalšího studia.

Během předškolní přípravy dětem každý týden nabízíme úkoly z následujících oblastí:

·         Motorická koordinace

·         Grafomotorika

·         Sluchové rozlišování

·         Zrakové rozlišování

·         Paměť

·         Pozornost

·         Logické myšlení

·         Vyjadřovací schopnosti

·         Matematické představy

·         Sociální dovednosti

·         Řešení problémů

·         Tvořivost a fantazie

 

Další oblastí, které se intenzivně věnujeme, jsou matematické dovednosti a schopnost logického myšlení. Zde kombinujeme metody pro práci s nadanými dětmi a matematiku prof. HEJNÉHO.

https://www.h-mat.cz/

 

Předškolní přípravu nabízíme dětem zábavnou formou pomocí celoročního projektu „Dobrodružné putování ze školky do školy“. Snažíme se děti motivovat k samostatnému myšlení, chuti poznávat a učit se nové a zároveň rozvíjet jedinečnost a talent každého z nich.

Nedílnou součástí je i podpora přátelských vztahů, vzájemné komunikace, přijetí a tolerance k odlišnostem pomocí projektu „Já jsem takový a ty makový“, který zařazujeme na konec školního roku.

Pokud chcete vědět více, přijďte se k nám podívat. Budeme se na Vás těšit.

Vrátit se zpět na školku