Liberec

O nás

Kindergarten Liberec

Jsme soukromá anglická školka V Liberci, která nabízí programy pro děti od 2 do 6 let. Jsme jedinou pobočkou společnosti Kindergarten v severních Čechách. Naše anglická školka se nachází v České ulici 1020, v Liberci Vesci kousek od Makra. Máme krásnou novou školku vybudovanou na zelené louce s velkou zahradou a dětským hřištěm.

Vzděláváme děti podle unikátního vzdělávací programu KinderGarten, který spojuje výuku v českém i anglickém jazyce. Naším záměrem je vytvořit cizojazyčné prostředí, kde se děti přirozenou a zábavnou formou učí anglický jazyk. Seznamujeme děti s různými tématy pomocí her, obrázků, knížek, písniček a dalších pomůcek. Všechny tyto aktivity jsou vedeny našimi rodilími mluvčími v anglickém jazyce.

Ve školce máme 1 velkou třídu rozdělenou na 3 menší skupinky dle věku. Naši nejmenší mají k dispozici českou učitelku hovořící oběma jazyky. V dalších dvou třídách máme rodilé mluvčí, kteří mají max 9 dětí ve skupině. Ve třídách preferujeme individuální přístup.

Náš den začíná ranní rozvičkou a následně svačinkou, po které následuje ranní kruh. Tam si děti zazpívají anglické písničky a popovídají si s učiteli a ostatními dětmi, co třeba dělaly o víkendu. Druhý blok se skládá z matematických, grafomotorických, výtvarných, pracovních, dramatických či hudebních činností, které jsou důležité pro celkový rozvoj dítěte. Součástí dopolední aktivity je pobyt venku, ať na zahradě nebo na procházce. Odpolední aktivity jsou vedeny našimi učiteli, děti mají pravidelně zpívání nebo hru na flétnu, výtvarnou činnost, předškolní činnost, dětskou jógu a také je vozíme do solné jeskyně. Jednou týdně mají děti starší 4 let tenisovou hodinu pod vedením zkušené tenisové trenérky

Naše děti jsou také připravováni k úspešnému přijetí do českých základních škol, kde dále mohou pokračovat v prohlubování znalostí anglického jazyka. Na Základní škole s rozšířenou výukou jazyků můžete pokračovat s anglickým jazykem již od první třídy. Na této škole jsou tři předměty vedeny českými učitelkami a zároveň rodilým mluvčím. Na ostatních základních školách v Liberci je anglický jazyk také vyučován již od první třídy. 

Pravidelně také navštěvujeme divadelní představení a jiné dětské aktivity. Jezdíme na ekofarmu do Hejnic, navštějujeme ZOO, hasiče, dopravní hřiště.

Soubory ke stažení

herna.docx

Vrátit se zpět na školku