Praha 4 Budějovická

Projekty

V naší mateřské škole je od 1. 4. 2021 do 31. 5. 2022 realizován projekt "Péče o dvouleté děti III." s registračním číslem  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019070 financovaný  z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a spolufinancovaný z fondů Evropské unie. Cílem tohoto projektu je rozšíření personálního obsazení mateřské školy o pozici chůvy, která pomáhá pedagogům s péčí o dvouleté děti.

Od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022 realizuje naše mateřská škola projekt "Inkluze v MŠ Budějovická III." s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001640  financovaný z Operačního programu Praha - pól růstu ČR a spolufinancovaný z fondů Evropské unie. Cílem tohoto projektu je posílení personálního obsazení mateřské školy o pozici dvojjazyčného asistenta, který pomáhá dětem z cizojazyčného prostředí.


Od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 realizuje naše mateřská škola projekt "Inkluze v MŠ Budějovická II." s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001385  financovaný z Operačního programu Praha - pól růstu ČR a spolufinancovaný z fondů Evropské unie. Cílem tohoto projektu je posílení personálního obsazení mateřské školy o pozici dvojjazyčného asistenta, který pomáhá dětem z cizojazyčného prostředí.

V naší mateřské škole je od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021 realizován projekt "Péče o dvouleté děti II." s registračním číslem  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0011017 financovaný  z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a spolufinancovaný z fondů Evropské unie. Cílem tohoto projektu je rozšíření personálního obsazení mateřské školy o pozici chůvy, která pomáhá pedagogům s péčí o dvouleté děti.

Od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2019 realizuje naše mateřská škola projekt "Inkluze v MŠ Budějovická" s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0./17_045/0000658 financovaný z Operačního programu Praha - pól růstu ČR a spolufinancovaný z fondů Evropské unie. Cílem tohoto projektu je posílení personálního obsazení mateřské školy o pozici dvojjazyčného asistenta, který pomáhá dětem z cizojazyčného prostředí.

Pozvanka-na-seminare-17-10-2019-OP-Praha-pol-rustu.pdf

Pozvanka-na-komunitni-setkani-13-11-2019-Otevrena-skola.pdf

V naší mateřské škole je od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2019 realizován projekt "Péče o dvouleté děti" s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0./0.0./16_023/0003714 financovaný  z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a spolufinancovaný z fondů Evropské unie. Cílem tohoto projektu je rozšíření personálního obsazení mateřské školy o pozici chůvy, která pomáhá pedagogům s péčí o dvouleté děti.

  

Vrátit se zpět na školku