Praha 9 Střížkov

Náš tým

Naší prioritou je umožnit dětem, aby harmonicky a komplexně rozvíjely svou osobnost na základě svých možností, schopností, zájmů, prožitků, a to v prostředí plném lásky, pochopení a důvěry. Chceme dovést dítě k tomu, aby získalo psychickou i sociální samostatnost, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, schopnost být samo sebou, tvořivě přemýšlet a jednat. Hlavním záměrem je rozvíjení citu a lásky ke svému okolí a sobě samému, aby dítě věřilo ve svou jedinečnost. 

V KinderGarten Střížkov, považujeme výběr pedagogických pracovníků za zcela stěžejní, a proto nikdy nehledáme pouze dobrého učitele s kvalifikací, ale také moudrého rádce, znalce duševního života dětí, nositele morálních a kulturních hodnot, oporu a přítele dětí.

Bc. Michaela Tajčová

provozní ředitelka - učitelka

Michaela vystudovala Střední Pedagogickou školu J. H. Pestalozziho v Litoměřicích, obor Výchovná a humanitní činnost, sociálně výchovná činnost, které doplnila jednotlivou maturitní zkouškou - Pedagogika předškolního věku. Dále pokračovala v bakalářském studiu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, obor humanitních věd - Politologie.  Při studiích získávala bohaté zkušenosti např.: Diakonie Litoměřice, Dětský domov Litoměřice, Centrum Srdíčko v Litoměřicích, Dům se zvláštním režimem Terezín, Dům na Pustaji v Křešicích, Speciální základní a Praktická škola Lovosice. Dále absolvovala 3 cykly hry na flétnu ZUŠ, plavecký a lyžařský kurz, účinkovala v kapele Enkláva.  Osvědčení:  Jóga pro děti – I., II., Grafomotorika a rytmická cvičení u dětí MŠ a ZŠ, Artikulační cvičení na podporu vývoje řeči předškolního dítěte, Mensa NTC Learning I., II., III. Od září 2015 pracovala jako třídní učitelka v MŠ KinderGarten Budějovická a od roku 2017 na pozici provozní ředitelky MŠ KinderGarten Střížkov.

BCS. Edward Halsall (Great Britain)

lektor anglického jazyka

Hello, my name is Edward Halsall, I am 23 years old from Up Holland, Lancashire. This is a small village in the North West of England. I have a bachelors degree in Business Management. I have a passion for Music and Travelling. I also enjoy to hike, my favourite place to hike in the Czech Republic is “České Švýcarsko”. I am excited to be teaching and starting this new experience. Being friendly and outgoing, I am sure that I will create an engaging learning environment for the kids.

Cyan Jansen Van Rensburg (South Africa)

lektorka anglického jazyka

Hello! My name is Cyan Jansen Van Rensburg which originally roughly means Jansen from the mountain. I was born on the coast of South Africa, Kwa Zulu Natal where I attended a Christian orientated school and attended ballet lessons for 13-14 years. I lived in England and Brno and now the whimsical city of Prague. During my time at school, I earned my IGCSE certificate in the English Language as well as attending a school based on the Cambridge syllabus in all subjects. Some of my passions include painting, dancing and reading research articles on Art therapy and hypothetical conditioning. I am excited to be learning and teaching English to these young children with grace and with joy.

Daniel Mele, DiS.

asistent pedagoga

My name is Daniel, I am an open minded optimist and I love working in education, which i have been doing for the past 3 and a half years. I have a strong passion for music, and a degree as a Music Teacher, so I am more than enthusiatic to share my knowledge with the children in our Kindergarten. It is my duty and desire to help create a friendly and wholesome environment for everyone.

Vivian Stockl (Brazil)

asistentka pedagoga

„My name is Vivian Stockl and  I was born and raised in Brazil. I fell in love with tourism and working with people with different culture. After sometime I moved to Califórnia in United States where I lived for 6 years and had the rewarding chance to work as a caretaker for elders and people with disabilities. As a mother of a 8 years old I learned to be a teacher and I am still learning everyday and that experience exposed me to a new passion that is to work with kids and help them to discover this incredible diverse world. I am married to a Czech gentleman  and I speak Portuguese, Spanish  and English. I am glad to enjoy the kindergarten Budějovická team and share my enthusiasm with the them!"

Pavlína Brchlová

hospodyňka

Pavlína je naší hospodyňkou, která nám denně připravuje čerstvé a zdravé svačinky, vydává obědy a podílí se na sestavování vyváženého jídelníčku.

Dominique Rodrigue (Canada)

provozní ředitelka - lektorka anglického jazyka - mateřská dovolená

Dominique is from Ottawa, Canada. She has a college degree in photography as well as in Travel and Tourism. She also has her TEFL certificate and her TEYL (Teaching English to Young Learners) certificate. She is presently completely her bachelor's degree in communications. Dominique has been working with children for many years. In Canada she was a hockey/ringette coach for young children and also was an English and French tutor/caregiver to young children. When she moved to Prague, she dedicated herself to working with children and teaching them English through play and interactive activities. She has been working with children ages 3 -10 in Prague for nearly 6 years, 3 years at KinderGarten Budějovicka. Along with teaching children, Dominique loves to create art & crafts, play hockey and ringette and going for hikes with her family and doggie.

Vrátit se zpět na školku