Praha 9 Střížkov

Projekty

V naší mateřské škole je od  1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 realizován projekt "Zkvalitnění podmínek vzdělávání dvouletých dětí“ s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0002005 financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a spolufinancovaný z fondů Evropské unie. Cílem tohoto projektu je rozšíření personálního obsazení mateřské školy o pozici chůvy, která pomáhá pedagogům s péčí o dvouleté děti.


Od 1. 9. 2018 do 30. 11. 2019 realizuje naše mateřská škola projekt "Inkluze v MŠ Střížkov" s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000660 financovaný z Operačního programu Praha - pól růstu ČR a spolufinancovaný z fondů Evropské unie. Cílem tohoto projektu je posílení personálního obsazení mateřské školy o pozici dvojjazyčného asistenta, který pomáhá dětem z cizojazyčného prostředí.

Pozvanka-na-seminare-16-10-2019-OP-Praha-pol-rustu.pdf

Pozvanka-na-komunitni-setkani-20-11-2019-Otevrena-skola.pdf


V naší mateřské škole je od  1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 realizován projekt "Zkvalitnění podmínek vzdělávání dvouletých dětí II." s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0010433 financovaný  z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a spolufinancovaný z fondů Evropské unie. Cílem tohoto projektu je rozšíření personálního obsazení mateřské školy o pozici chůvy, která pomáhá pedagogům s péčí o dvouleté děti.


Od 1. 12. 2019 do 30. 10. 2021 realizuje naše mateřská škola projekt "Inkluze v MŠ Střížkov II." s registračním číslem. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001384 financovaný z Operačního programu Praha - pól růstu ČR a spolufinancovaný z fondů Evropské unie. Cílem tohoto projektu je posílení personálního obsazení mateřské školy o pozici dvojjazyčného asistenta, který pomáhá dětem z cizojazyčného prostředí.

Pozvanka-na-seminare-Strizkov-13-10-2021.pdf

Pozvanka-na-komunitni-setkani-20-10-2021.pdf


V naší mateřské škole je od  1. 1. 2021 do 31. 1. 2022 realizován projekt "Zkvalitnění podmínek vzdělávání dvouletých dětí III." s reg. číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018642 financovaný  z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a spolufinancovaný z fondů Evropské unie. Cílem tohoto projektu je rozšíření personálního obsazení mateřské školy o pozici chůvy, která pomáhá pedagogům s péčí o dvouleté děti.


KinderGarten Střížkov realizuje projekt šablon „Podpora výuky v MŠ Střížkov“ registrační číslo CZ.02.02.03/00/22_002/0001363 v rámci OP JAK od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2024. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj výuky ve výše uvedených oblastech.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Vrátit se zpět na školku