České Budějovice

Náš tým

Mgr., Bc. František Šťastný

jednatel

Ze své pozice jednatele zastupuje naši školku. Vzhledem k vystudovanému oboru Sociální pedagogika na Univerzitě Hradec Králové splňuje podmínky pro práci asistenta a vypomáhá se vzděláváním a výchovou dětí ve školce.


PhDr. Libor Pytel

jednatel a psycholog

Ze své pozice jednatele zastupuje naši školku. Absolvoval Masarykovu univerzitu v Brně a ve školce působí jako psycholog.

Zuzana Šťastná

ředitelka

Vystudovala SPgŠ v Prachaticích v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a dále rozšiřující dvouleté studium v oboru Speciální pedagogika na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Patnáct let se věnovala vzdělávání žáků v předškolním a školním věku ve speciálním školství, ve svém volném čase vedla skautský oddíl, který čítal 40 dětí – dívek různých věkových kategorií. K příležitosti otevření nové soukromé školky v Háječku se rozhodla vstoupit do základního proudu školství a věnovat se tak předškolním dětem.

Bc. Martina Holová

učitelka Soviček

Je absolventkou SPgŠ v Prachaticích a nyní dostudovala Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - obor Učitelství pro mateřské školy. Mezi její zájmy patří hudba, tanec, tvoření, příroda. Svůj volný čas nejraději tráví s rodinou a přáteli.

Mgr., Bc. Dana Číhalová

učitelka Lvíčat - t.č. na nemocenské

Je absolventkou Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Svou kvalifikaci učitelství pro druhý stupeň si rozšířila o další kvalifikaci a vystudovala obor učitelství - předškolní výchova. Nezahálela ani na mateřské dovolené, kdy si vystudovala další obor učitelství a to pro první stupeň. Její třídou jsou starší děti a předškoláci - Lvíčata. 


Nikola Bayerová

učitelka Slůňat

Je absolventka SPgŠ Prachatice. Své první zkušenosti s dětmi získala v Dětské skupině "Janinka", kde působila jako chůva. Mezi své záliby řadí tvoření, vaření, ráda si i zasportuje. Volný čas se věnuje své dcerce a rodině. 

Victoria Pelcová

Asistent pedagoga

Vystudovala střední pedagogickou školu v Prachaticích a nyní vypomáhá na třídě Lvíčat. Její největší zájem je hra na příčnou flétnu, ovládá však znalost hry na flétny altové, tenorové i sopraninu. V minulých letech se o každých prázdninách podílela na pořádání letních táborů pro děti. Ráda pracuje s dětmi a učí se novým věcem.

Vrátit se zpět na školku