České Budějovice

Náš tým

Mgr., Bc. František Šťastný

jednatel

Ze své pozice jednatele zastupuje naši školku. Vzhledem k vystudovanému oboru Sociální pedagogika na Univerzitě Hradec Králové splňuje podmínky pro práci asistenta a vypomáhá se vzděláváním a výchovou dětí ve školce.


PhDr. Libor Pytel

jednatel a psycholog

Ze své pozice jednatele zastupuje naši školku. Absolvoval Masarykovu univerzitu v Brně a ve školce působí jako psycholog.

Zuzana Šťastná

ředitelka / učitelka u Medvíďat a Delfínků

Vystudovala SPgŠ v Prachaticích v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a dále rozšiřující dvouleté studium v oboru Speciální pedagogika na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Patnáct let se věnovala vzdělávání žáků v předškolním a školním věku ve speciálním školství, ve svém volném čase vedla skautský oddíl, který čítal 40 dětí – dívek různých věkových kategorií. K příležitosti otevření nové soukromé školky v Háječku se rozhodla vstoupit do základního proudu školství a věnovat se tak předškolním dětem.

Bc. Martina Švarcová (Holová)

učitelka Lvíčat / zástupkyně ředitelky

Je absolventkou SPgŠ v Prachaticích a Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - obor Učitelství pro mateřské školy. Mezi její zájmy patří hudba, tanec, tvoření, příroda. Svůj volný čas nejraději tráví s rodinou a přáteli.

Anežka Robová

Asistent pedagoga - Lvíčata

Je absolventkou střední odborné pedagogické školy v Praze, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Mezi své největší záliby řadí sport a fitness. Vřelý vztah má i k hudbě, neboť od útlého věku hraje na zobcovou a příčnou flétnu. Každé letní prázdniny věnovala dětem na sportovních a výtvarných táborech.

Sandra Michéle Škabradová

Pomocná učitelka u Medvíďat a Delfínků

Je absolventkou 

Vrátit se zpět na školku