Praha 4 Rozárčina

Odpolední klub anglického jazyka pro ZŠ

Tento kurz je určen dětem z 1. až 3. třídy základní školy, kteří si chtějí udržet dosavadní získané znalosti anglického jazyka a nadále se v něm zdokonalovat. Výuka probíhá v malých skupinkách pod vedením rodilé mluvčí v prostorách naší mateřské školy.

  • Zahájení ve čtvrtek 10. 9. 2020
  • Úterý a čtvrtek od 13:00 do 17:00 hodin
  • Vyzvedávání dětí - ZŠ Jeremenkova, ZŠ K Sídlišti a ZŠ Horáčkova
  • Výukové materiály
  • Odpolední svačina, pitný režim
  • Cena za 1. pololetí (září – leden)     -  docházka 1x týdně - 10.000,-Kč, docházka 2x týdně - 20.000,-Kč
  • Cena za 2. pololetí (únor – červen)  - docházka 1x týdně - 10.000,-Kč, docházka 2x týdně - 20.000,-Kč

Vrátit se zpět na školku