Firemní školka Siemens

Náš tým

Ing. Karin Gombalová

majitelka a jednatelka společnosti

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou - Fakultu ekonomiky služeb a cestovního ruchu. Po studiu a mateřské dovolené pracovala v mezinárodních společnostech (Bitcon s.r.o. a Steilmann s.r.o.), jako manažerka pro PR, marketing a komunikaci. Své dlouholeté manažerské zkušenosti se dále rozhodla uplatňovat v oblasti předškolního vzdělávání a jako bývalá vrcholová sportovkyně by ráda u dětí probouzela zájem o zdravý pohyb a sportovní aktivity. Od června roku 2012 je majitelkou firemní školky Siemens. Ve školce zajišťuje celkový provoz a veškerou administrativní i ekonomickou agendu. Své organizační schopnosti a kreativitu využívá ke zpestření programu ve školce. Dosavadní vzdělání si rozšířila o Kurz komunikačních dovedností manažera (Mercuri International s.r.o.), Koučing a mentoring ve školské praxi dále absolvovala kurz Základy první pomoci, Nejčastější infekční onemocnění dětí předškolního věku, odborný seminář Předškoláci v MŠ, Specifické poruchy chování (ADHD, ADD) u dětí v MŠ a seminář Pestrá strava a nutriční doporučení dětí MŠ. Angažuje se také v charitativní činnosti, zejména v materiální pomoci pro Dětské domovy.

Mgr. Kristýna Skružná

hlavní učitelka, vede třídu Žabiček, kroužek Mensa NTC Learning club a anglický klub

Magisterské vzdělání získala na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v oboru Učitelství. V rámci studia absolvovala například kurz Nadaného dítěte, kurz Specifických poruch učení a chování, kurz Vývojové psychologie a další. Dosavadní kvalifikaci rozšířila o jednoleté pomaturitní studium v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika zakončené maturitní zkouškou z pedagogiky a psychologie, a to na SSŠ Maja v Mladé Boleslavi. Dále má dlouholeté zkušenosti s vedením kroužku irských tanců v Domě dětí a mládeže a také prošla soukromými hodinami hry na klavír. I nadále se sebevzdělává a to prostřednictvím různých kurzů: Vývoj řeči a komunikace u dětí v MŠ, Komunikace v problémových situacích, Hry s padákem, stuhami a šátky, Specifické poruchy chování (ADHD,ADD) u dětí v MŠ, Předmatematická výchova, Základy první pomoci, Nejčastější infekční onemocnění dětí předškolního věku, Grafomotorická a rytmická cvičení u dětí v MŠ a ZŠ, Pedagogická diagnostika, Zdravotní cvičení (zásobník cviků pro ranní cvičení), Vzdělávání dětí do dvou let v MŠ, Dyspraxie u dětí v MŠ a ZŠ, Čtenářská pregramotnost, Artikulační cvičení na podporu vývoje řeči předškolního dítěte, Besídka dětí trochu jinak, Plánování v rámci TVP a prožitkové učení v praxi, Rozvoj pohybových dovedností u dětí 3 - 7 letých - rovnovážná cvičení, Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání a Vytváření podmínek pro individualizaci v MŠ. Stěžejním kurzem pro současnou praxi je NTC Learning – systém učení, jehož podstatou je rozvoj intelektových schopností u dětí od 2 let věku.

Helena Panchartková

učitelka, vede třídu Motýlků, kroužek Jógy, Taj-či a didaktických her

Bohaté pedagogické a praktické zkušenosti získala Helena v osobním životě - je matkou dvou dětí a mimo to pracovala jako pečovatelka u dětí se speciálními potřebami. Vzhledem ke zdravotnímu stavu druhorozeného dítěte, jemuž se i nadále plně věnuje, zdokonalila své znalosti především v oblasti speciální pedagogiky. Naučila se cvikům napomáhajícím k posílení psychického i fyzického stavu dětí, rehabilitačním cvikům a také složila odbornou zkoušku na Sportovního maséra. Práce s dětmi ji naplňuje natolik, že své vzdělání doplnila o studium pedagogiky pro asistenta pedagoga. Jako asistentka pedagoga působila již i na základní škole v předškolní třídě, kde se spolupodílela na vytváření pomůcek pro výuku. Dosavadní kvalifikaci si rozšířila o jednoleté pomaturitní studium v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika zakončené maturitní zkouškou z pedagogiky, psychologie a didaktiky výtvarné výchovy, a to na SSOŠ Bean s.r.o. v Praze. Dále svou kvalifikaci obohatila o kurzy Specifické poruchy chování (ADHD,ADD) u dětí v MŠ, Předmatematickou výchovu, Základy první pomoci, Nejčastější infekční onemocnění dětí předškolního věku, Zdravotní cvičení (zásobník cviků pro ranní cvičení), Cvičíme taj-či s dětmi, Dramatická výchova v MŠ, Grafomotorika a rytmická cvičení v MŠ, Předškolní gramotnost, Předčtenářská gramotnost, Čtenářská pregramotnost, Podpora a rozvoj jazykových schopností předškoláků a Pedagogická podpora dětí s odkladem ŠD v MŠ.

Bc. Lucie Hýsková

učitelka ve třídě Koťátek / dvojjazyčný školní asistent, vede anglický klub

Lucie s malými dětmi pracuje již od roku 2012, kdy během studia na VOŠ (sociální pedagogika) a VŠ (speciální pedagogika) dělala chůvu malých dětí v několika rodinách. Jako chůva se starala o děti v rozmezí od jednoho roku až do předškolního věku. Během studií na obou školách působila také jako dobrovolník v Jedličkově ústavu a v Integračním centru Zahrada, kde získala mnoho zkušeností při práci s dětmi s tělesným a kombinovaným postižením. Po střední škole se rok věnovala pomaturitnímu studiu anglického jazyka na jazykové škole Jipka, ze kterého má certifikát úrovně PET.  V mateřských školách Lucie pracuje od roku 2016. Začínala jako učitelka v mezinárodní školce Bambíno, kde měla na starost děti ve věku 3 - 4 roky. Nejvíce zkušeností pak Lucie nabrala jako vedoucí učitelka firemní školky nemocnice Na Homolce na Praze 5, kde se starala o skupinu 2 - 4 letých dětí. Má za sebou i praxi jako chůva ve dvou dětských skupinách, kde pečovala zejména o roční až dvouleté děti. Snaží se neustále si rozšiřovat obzory a nadále se vzdělávat různými webináři a školeními, se zaměřením na práci s dětmi v MŠ. Např. „Vzdělávání dětí do dvou let v MŠ“, webinář „Dvouleté děti v MŠ a naplňování jejich potřeb“. Do budoucna se určitě chce věnovat studiu mimoškolní a předškolní pedagogiky na střední škole.

Lucie Ziková

asistentka pedagoga ve třídě Koťátek, vede kroužek Hry s padákem

Celý její život se točil kolem dětí. Je matkou, dnes již „velkých“ dvojčat, se kterými trávila veškerý volný čas a stále se raduje z jejich úspěchů a dodává jim sebevědomí při případných nezdarech. Práce s dětmi ji vždy naplňovala, své zkušenosti uplatňovala při hlídání dětí předškolního věku, pracovala jako praktikantka a poté i jako vedoucí na dětských táborech. Má ráda dětskou bezprostřednost, zvídavost a v práci s dětmi spatřuje smysl. Aby se mohla profesionálně věnovat práci s dětmi, získala profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a absolvovala kvalifikační studium Asistent pedagoga. V budoucnu by ráda své dosavadní pedagogické znalosti a zkušenosti rozšířila pomaturitním studiem v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Aneta Andrlová

asistentka pedagoga ve třídě Koťátek, vede anglický klub

Angličtina si Anetu získala už na 1. stupni ZŠ a doposud je její velkou vášní. Na dvoutýdenním jazykovém kurzu na Maltě získala certifikát EFSET na úrovni C1. Současně studuje na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy obor Anglický jazyk – Výtvarná výchova. Její zkušenosti s dětma spočívají v semestrální praxi na základní soukromé škole v Říčanech, dále jezdí každoročně jako oddílový vedoucí na tábor, kde strávila spoustu let i jako dítě. Osm let hrála volejbal na ligové úrovni, a poté sama vypomáhala jako asistentka trenéra v klubu, kde pomáhala se základy volejbalu u dětí předškolního věku. Ve volném čase se věnuje fotografování, čtení, malování a procházkám v přírodě v jejím rodném městě, Chomutově.

Bc. Adéla Dolečková

vede logopedickou prevenci a kroužek LOGOhrátek

Na Pedagogické fakultě v Praze získala bakalářské vzdělání v oboru speciální pedagogika se zaměřením na logopedii. Své zkušenosti získala během praxí v ZŠ logopedické a praktické v Praze 8 Libčické, kde učila žáky 1. třídy a děti se speciálními potřebami na SŠ, ZŠ a MŠ v Praze 10, kde se věnovala výuce dětí s poruchami autistického spektra na 1 i 2. stupni. Docházela i do zařízení Diakonie zaměřené na výchovu a vyučování děti s mentálním i fyzickým postižením. Zkušenosti s dětmi získala i během dlouholetého hlídán děti v rozmezí od 12 měsíců do 10 let. Pracuje i jako asistent logopeda, kde stále získává vědomosti ohledně rozvoje komunikačních schopností dětí.

Siddartha Sivila

lektor Anglického klubu

My name is Siddartha Sivila (Shido) and I am from Orlando, USA. I am currently studying at Charles University the major of physical education and sport with specialization in education. Most of my free time I spend doing athletics and studying. I would describe myself as a friendly, creative, patient and helpful person, who is enjoying every activity. In my classes, I would like to help kids  to learn English through various activities and games.I am very excited to become their teacher and I hope we are going to have a lot of fun together.

Vrátit se zpět na školku