Firemní školka Siemens

Náš tým

Ing. Karin Gombalová

majitelka a jednatelka společnosti

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou - Fakultu ekonomiky služeb a cestovního ruchu. Po studiu a mateřské dovolené pracovala v mezinárodních společnostech (Bitcon s.r.o. a Steilmann s.r.o.), jako manažerka pro PR, marketing a komunikaci. Své dlouholeté manažerské zkušenosti se dále rozhodla uplatňovat v oblasti předškolního vzdělávání a jako bývalá vrcholová sportovkyně by ráda u dětí probouzela zájem o zdravý pohyb a sportovní aktivity. Od června roku 2012 je majitelkou firemní školky Siemens. Ve školce zajišťuje celkový provoz a veškerou administrativní i ekonomickou agendu. Své organizační schopnosti a kreativitu využívá ke zpestření programu ve školce. Dosavadní vzdělání si rozšířila o Kurz komunikačních dovedností manažera (Mercuri International s.r.o.), Koučing a mentoring ve školské praxi dále absolvovala kurz Základy první pomoci, Nejčastější infekční onemocnění dětí předškolního věku, odborný seminář Předškoláci v MŠ, Specifické poruchy chování (ADHD, ADD) u dětí v MŠ a seminář Pestrá strava a nutriční doporučení dětí MŠ. Angažuje se také v charitativní činnosti, zejména v materiální pomoci pro Dětské domovy.

Mgr. Kristýna Skružná

hlavní učitelka, vede kroužek Mensa NTC Learning club a Hry s padákem

Magisterské vzdělání získala na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v oboru Učitelství. V rámci studia absolvovala například kurz Nadaného dítěte, kurz Specifických poruch učení a chování, kurz Vývojové psychologie a další. Dosavadní kvalifikaci rozšířila o jednoleté pomaturitní studium v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika zakončené maturitní zkouškou z pedagogiky a psychologie, a to na SSŠ Maja v Mladé Boleslavi. Dále má dlouholeté zkušenosti s vedením kroužku irských tanců v Domě dětí a mládeže a také prošla soukromými hodinami hry na klavír. I nadále se sebevzdělává a to prostřednictvím různých kurzů: Vývoj řeči a komunikace u dětí v MŠ, Komunikace v problémových situacích, Hry s padákem, stuhami a šátky, Specifické poruchy chování (ADHD,ADD) u dětí v MŠ, Předmatematická výchova, Základy první pomoci, Nejčastější infekční onemocnění dětí předškolního věku, Grafomotorická a rytmická cvičení u dětí v MŠ a ZŠ, Pedagogická diagnostika, Zdravotní cvičení (zásobník cviků pro ranní cvičení), Vzdělávání dětí do dvou let v MŠ, Dyspraxie u dětí v MŠ a ZŠ, Čtenářská pregramotnost, Artikulační cvičení na podporu vývoje řeči předškolního dítěte, Besídka dětí trochu jinak, Plánování v rámci TVP a prožitkové učení v praxi, Rozvoj pohybových dovedností u dětí 3 - 7 letých - rovnovážná cvičení, Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání a Vytváření podmínek pro individualizaci v MŠ. Stěžejním kurzem pro současnou praxi je NTC Learning – systém učení, jehož podstatou je rozvoj intelektových schopností u dětí od 2 let věku.

Helena Panchartková

učitelka, vede kroužek Jógy, Taj-či, didaktických her a Hry s padákem

Bohaté pedagogické a praktické zkušenosti získala Helena v osobním životě - je matkou dvou dětí a mimo to pracovala jako pečovatelka u dětí se speciálními potřebami. Vzhledem ke zdravotnímu stavu druhorozeného dítěte, jemuž se i nadále plně věnuje, zdokonalila své znalosti především v oblasti speciální pedagogiky. Naučila se cvikům napomáhajícím k posílení psychického i fyzického stavu dětí, rehabilitačním cvikům a také složila odbornou zkoušku na Sportovního maséra. Práce s dětmi ji naplňuje natolik, že své vzdělání doplnila o studium pedagogiky pro asistenta pedagoga. Jako asistentka pedagoga působila již i na základní škole v předškolní třídě, kde se spolupodílela na vytváření pomůcek pro výuku. Dosavadní kvalifikaci si rozšířila o jednoleté pomaturitní studium v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika zakončené maturitní zkouškou z pedagogiky, psychologie a didaktiky výtvarné výchovy, a to na SSOŠ Bean s.r.o. v Praze. Dále svou kvalifikaci obohatila o kurzy Specifické poruchy chování (ADHD,ADD) u dětí v MŠ, Předmatematickou výchovu, Základy první pomoci, Nejčastější infekční onemocnění dětí předškolního věku, Zdravotní cvičení (zásobník cviků pro ranní cvičení), Cvičíme taj-či s dětmi, Dramatická výchova v MŠ, Grafomotorika a rytmická cvičení v MŠ, Předškolní gramotnost, Předčtenářská gramotnost, Čtenářská pregramotnost, Podpora a rozvoj jazykových schopností předškoláků a Pedagogická podpora dětí s odkladem ŠD v MŠ.

Bc. Adéla Dolečková

učitelka, vede kroužek LOGOhrátek a anglického jazyka

Na Pedagogické fakultě v Praze získala bakalářské vzdělání v oboru speciální pedagogika se zaměřením na logopedii. Své zkušenosti získala během praxí v ZŠ logopedické a praktické v Praze 8 Libčické, kde učila žáky 1. třídy a děti se speciálními potřebami na SŠ, ZŠ a MŠ v Praze 10, kde se věnovala výuce dětí s poruchami autistického spektra na 1 i 2. stupni. Docházela i do zařízení Diakonie zaměřené na výchovu a vyučování děti s mentálním i fyzickým postižením. Zkušenosti s dětmi získala i během dlouholetého hlídán děti v rozmezí od 12 měsíců do 10 let. Pracuje i jako asistent logopeda, kde stále získává vědomosti ohledně rozvoje komunikačních schopností dětí.

Bc. Kristýna Braunová

dvojjazyčný školní asistent, vede kroužek anglického jazyka

Kristýně se celý její dosavadní život točí kolem dětí. Její matka, učitelka na prvním stupni základní školy, ji brala s sebou jako vychovatelku na školy v přírodě, kde nasbírala řadu zkušeností při práci s dětmi a určilo to její budoucí směřování. Prázdniny trávila především na dětských letních táborech, nejprve jako praktikantka, později jako vedoucí. I kvůli tomu absolvovala kurz pro oddílové vedoucí. Během studia na střední škole, i později na vysoké škole, pracovala jako lektor volnočasových aktivit v Domě dětí a mládeže. V roce 2009 získala certifikát anglického jazyka FCE na úrovni B2. Po dokončení bakalářského studia, obor Speciální pedagogika, nastoupila na magisterské studium, ale v témže roce se stala matkou dvojčat. Již před začátkem studia věděla, že práce s dětmi ji naplňuje a chce se jí věnovat i do budoucna. Ve svém volném čase tráví nejraději čas se svými dcerami. Její velkou vášní je zpěv a anglický jazyk.

Siddartha Sivila

lektor Anglického klubu

My name is Siddartha Sivila (Shido) and I am from Orlando, USA. I am currently studying at Charles University the major of physical education and sport with specialization in education. Most of my free time I spend doing athletics and studying. I would describe myself as a friendly, creative, patient and helpful person, who is enjoying every activity. In my classes, I would like to help kids  to learn English through various activities and games.I am very excited to become their teacher and I hope we are going to have a lot of fun together.

Vrátit se zpět na školku