Firemní školka Siemens

Projekty


Více info ZDE.


V naší mateřské škole je od 1.3. 2021 do 31.12. 2022 realizován projekt s názvem „Inkluze v MŠ Sigma II“, reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001859, financovaný z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Hlavním projektovým záměrem je vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti, vytvořená pozicí dvojjazyčný školní asistent, se specifickým cílem zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.V naší mateřské škole je od  1.1. 2021 do 31.1. 2022 realizován projekt s názvem „Zkvalitnění podmínek vzdělávání v MŠ Sigma“, reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019053, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Hlavním projektovým záměrem je získání personální podpory v osobě chůvy a dále osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pedagogičtí pracovníci mateřské školy.
V naší mateřské škole je od 1. 10. 2019 do 31. 8. 2021 realizován projekt s názvem „Inkluze v MŠ Sigma“, reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001363, financovaný z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Hlavním projektovým záměrem je vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti, vytvořená pozicí dvojjazyčný školní asistent, se specifickým cílem zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.
V naší mateřské škole je od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2020 realizován projekt s názvem „CP Sigma-šablony II“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0009906, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Hlavním projektovým záměrem je získání personální podpory v osobě chůvy a dále osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pedagogičtí pracovníci mateřské školy.Vrátit se zpět na školku