Praha 4 Kunratice

Náš tým

Všichni učitelé v mezinárodním týmu KinderGarten Kunratice mají odpovídající vzdělání v oblasti výuky a vzdělávání a zároveň bohaté zkušenosti s prací ve školních a předškolních zařízeních. Důležitým aspektem jsou i osobností dispozice pro práci s malými dětmi, na které klademe při výběrových řízeních velký důraz. Našim učitelům umožňujeme i další vzdělávání formou pravidelných školení a doplňkových kurzů.

Jsme velice rádi, že ve svých řadách máme jak kolegyně tak kolegy, což velice prospívá klimatu a atmosféře v naší školce a z řad dětí i rodičů se setkáváme s velice kladnými ohlasy.

Mgr. Jana Ježková Dis.

ředitelka

Mgr. Jana Ježková DiS. se narodila v roce 1981 v Praze. Vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně pedagogickou a Pedagogickou fakultu v Praze obor pedagogika a výtvarná výchova. Již během studia se věnovala práci s dětmi a mládeží, vedla výtvarné a pohybové kroužky, pořádala letní tábory a víkendové akce pro skautskou a také neziskovou organizaci Eldorádo. Po ukončení studia pracovala jako učitelka v státní mateřské škole v Trnavě. Poté odcestovala na rok do zahraničí, kde se věnovala studiu anglického jazyka. Studium zakončila úspěšným složením zkoušky FCE. Po návratu pracovala tři roky v soukromé anglické školce, a to v posledních dvou letech jako vedoucí učitelka. Absolvovala několik kurzů jako hlavní vedoucí mimoškolních aktivit pro děti a mládež, zdravotních zotavovacích akcí, učitel lyžování, učitel vodní turistiky a raftingu, metodika pro učitele angličtiny a NTC learning I a II, které využívá při své práci s dětmi a mládeží.
Studiem Vyšší odborné školy pedagogické ve Sv. Janu pod Skalou oboru předškolní a mimoškolní pedagogika a studiem školního managementu v Hradci králové si doplnila kvalifikaci.

Jindřich Ettl

učitel

Jindra studoval pedagogickou fakultu UK obor výtvarná výchova a pedagogika. Pracoval jako učitel AJ na základní škole. Ve volném čase se věnuje výtvarnému umění a procházkám přírodu. Práce s dětmi mu dělá radost a těší se, co vtipného s dětmi každý den zažije. V současné době si dodělává vzdělání na VOŠ Evropská obor předškolní a mimoškolní pedagogika.

Gilyana Khamurova

učitelka

Gilyana pochází z republiky Kalmykia. Přestěhovala se do ČR asi před 8 lety. Získala titul v oboru anglofonních studií na Metropolitní univerzitě. Jakmile absolvovala univerzitu, začala učit a podílet se na přípravě kurzů angličtiny pro děti. Později, kromě kurzů dostal spoustu žádostí o vedení soukromých lekcí pro děti. A tak se výuce angličtiny věnovala i ve svém volném čase. Tato práce ji moc baví, protože miluji děti stejně jako angličtinu. Ve svém volném čase ráda zkoumám současné umění, navštěvuje výstavy, také  chodí na koncerty a tancuje.

Joe Moran

učitel, rodilý mluvčí

Joe pochází z Velké Británie, kde studuje architekturu na univerzitě v západní Anglii. Joe má rád pohyb včetně všech druhů sportu jako například fotbal, ragby či vzpírání. Rád jezdí do přírody a obdivuje její krásu a všechna zvířata. V Anglii Joe připravoval několik let aktivity pro děti v jejich volném čase. Po příjezdu do České republiky absolvoval kurz TEFL a od té doby vyučuje nejstarší děti v naší mateřské škole. Joe vede také odpolední klub pro školáky a připravuje individuální lekce, jak dospělé tak děti různého věku. Svým trpělivým a hravým přístupem si rychle získal srdce všech našich dětí.

Jessica Trunečková

učitelka, rodilá mluvčí

Jess přijela do České republiky z Nového Zélandu. Tam vystudovala předškolní pedagogiky a pracovala 4 roky v mateřském centru. Sama má 3 chlapce, tak jsou její zkušesnoti s péčí a výchovou dětí velké. Ve volném čase chodí ráda do přírody, na procházky a navštěvuje zajímavé kouty naší země. Jess také hodně času věnuje dětem a těší se co nového a zábavného další chvíle s nimi přinesou.

Ludmila Spasjuk

provozní

Ludmila připravuje báječné svačinky pro děti a stará se o čistotu naší školky. Miluje děti a ráda se o ně stará a vypráví si s nimi.

Vrátit se zpět na školku