Praha 4 Kunratice

Náš tým

Všichni učitelé v mezinárodním týmu KinderGarten Kunratice mají odpovídající vzdělání v oblasti výuky a vzdělávání a zároveň bohaté zkušenosti s prací ve školních a předškolních zařízeních. Důležitým aspektem jsou i osobností dispozice pro práci s malými dětmi, na které klademe při výběrových řízeních velký důraz. Našim učitelům umožňujeme i další vzdělávání formou pravidelných školení a doplňkových kurzů.

Jsme velice rádi, že ve svých řadách máme jak kolegyně tak kolegy, což velice prospívá klimatu a atmosféře v naší školce a z řad dětí i rodičů se setkáváme s velice kladnými ohlasy.

Mgr. Jana Ježková Dis.

ředitelka

Mgr. Jana Ježková DiS. se narodila v roce 1981 v Praze. Vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně pedagogickou a Pedagogickou fakultu v Praze obor pedagogika a výtvarná výchova. Již během studia se věnovala práci s dětmi a mládeží, vedla výtvarné a pohybové kroužky, pořádala letní tábory a víkendové akce pro skautskou a také neziskovou organizaci Eldorádo. Po ukončení studia pracovala jako učitelka v státní mateřské škole v Trnavě. Poté odcestovala na rok do zahraničí, kde se věnovala studiu anglického jazyka. Studium zakončila úspěšným složením zkoušky FCE. Po návratu pracovala tři roky v soukromé anglické školce, a to v posledních dvou letech jako vedoucí učitelka. Absolvovala několik kurzů jako hlavní vedoucí mimoškolních aktivit pro děti a mládež, zdravotních zotavovacích akcí, učitel lyžování, učitel vodní turistiky a raftingu, metodika pro učitele angličtiny a NTC learning I a II, které využívá při své práci s dětmi a mládeží.
Studiem Vyšší odborné školy pedagogické ve Sv. Janu pod Skalou oboru předškolní a mimoškolní pedagogika a studiem školního managementu v Hradci králové si doplnila kvalifikaci.

Jindřich Ettl

učitel

Jindra studoval pedagogickou fakultu UK obor výtvarná výchova a pedagogika. Pracoval jako učitel AJ na základní škole. Ve volném čase se věnuje výtvarnému umění a procházkám přírodu. Práce s dětmi mu dělá radost a těší se, co vtipného s dětmi každý den zažije. V současné době si dodělává vzdělání na VOŠ Evropská obor předškolní a mimoškolní pedagogika.

Mgr. Kateřina Čapková

učitelka

Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu, obor dětská sestra. Po mateřské dovolené jsem se rozhodla rozšířit své znalosti angličtiny, nabyté během několikaměsíčního studijního pobytu ve Velké Británii, a vystudovala jsem bakalářské studium v pedagogickém oboru ‚Angličtina jako cizí jazyk‘, v magisterském stupni pak obor ‚Anglofonní studia‘.

Vyučovala jsem angličtinu děti všech věkových skupin a získané zkušenosti mě přesvědčily o smysluplnosti výuky přirozeným způsobem, pro což je mezinárodní mateřská škola ideální prostředí. Své pedagogické znalosti a zkušenosti ráda prohlubuji v odborných kurzech a seminářích. Získala jsem například mezinárodní certifikát organizace  International House ‚Teaching Very Young Learners‘ a mezinárodní certifikát pro výuku angličtiny metodou Helen Doron. Absolvovala jsem dále seminář Dys-centra Praha ‚Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku‘, seminář ‚Zdravá abeceda‘ a semináře pro výuku angličtiny ‚WattsEnglish‘.

Cennými zkušenostmi pro práci s dětmi je mi také výchova mých dvou synů.

Alina Polovko

učitelka

Alina Polovko původem z Ukrajiny. Do Čech se přestěhovala v ranném dětství, kde vyrůstala a vystudovala Střední Pedagogické lyceum na Dejvické. V roce 2015 se přestěhovala na 3 roky do USA, kde se věnovala studiu anglického jazyku. Alina vyučovala soukromé hodiny angličtiny děti různých věkových skupin. V současnosti studuje  na Univerzitě Karlově obor Učitelství pro první stupeň.   

Marina Vasquez

učitelka

Marina je aprobovaná učitelka předškolního vzdělávání a výuky anglického jazyka, která svou práci dělá s obrovským nadšením pro vzdělávání a práci s dětmi. Svou profesní dráhu začala před mnoha lety v Americe, kde žila a studovala předškolní vzdělávání a kde také objevila své životní poslání pro práci s dětmi, která pro ni není jen zaměstnáním ale hlavně potěšením. Během cestování, které má tak ráda, poznala mnoho různých zemí, kultur, zvyků a životních stylů, aby zjistila, že mají vice podobností než odlišností. Rodiče po celém světě chtějí pro své děti zdraví, radost a dobré životní přiležitosti.
Paní učitelka Marina věří, že děti dělají vše, jak nejlépe dovedou, pokud se cítí být v bezpečí, milovány a jsou dobře stimulovány. Cítí, že její učitelskou povinností je pomoci jim dosáhnout všech jejich možností a vždy se cítit povzbuzeni k dosážení toho nejlepšího, co je v jejich silách.

Joe Moran

rodilý mluvčí, učitel

Joe pochází z Velké Británie, kde studuje architekturu na univerzitě v západní Anglii. Joe má rád pohyb včetně všech druhů sportu jako například fotbal, ragby či vzpírání. Rád jezdí do přírody a obdivuje její krásu a všechna zvířata. V Anglii Joe připravoval několik let aktivity pro děti v jejich volném čase. Po příjezdu do České republiky absolvoval kurz TEFL a od té doby vyučuje nejstarší děti v naší mateřské škole. Joe vede také odpolední klub pro školáky a připravuje individuální lekce, jak dospělé tak děti různého věku. Svým trpělivým a hravým přístupem si rychle získal srdce všech našich dětí.

Vendula Dubová"Wendy"

provozní

Vendula pochází z Ostravy, z níž se přestěhovala do Prahy, aby se vyučila cukrářkou. Od cukrařiny se ale dostala k pečovatelství v sociálních službách, kterému se dlouhá léta věnovala. Posledních sedm let se starala o domácnosti a děti jako hospodyně a chůva. Práce u dětí jí bavila, a tak ji nyní těší péče o mlsné jazýčky dětí a jejich hraní v čistém prostředí. Ve volném čase ráda sportuje.

Mgr. Lucie Krejčí

zástupkyně ředitelky (od 5/2018 na mateřské dovolené)

Mgr. Lucie Krejčí vystudovala nejprve na Univerzitě Karlově obor Český jazyk a literatura, přičemž poslední roky studia zaměřila na problematiku osvojování jazyka u dětí a věnovala se jí i ve své diplomové práci Osvojování cizího jazyka (angličtiny) na základě mateřského jazyka (češtiny). Protože se po ročním intenzivním studiu angličtiny stala angličtina běžnou součástí v jejím soukromém i pracovním životě stejně jako vzdělávání předškolních dětí, doplnila si své vzdělání v předškolní pedagogice studiem Učitelství pro mateřské školy na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V současné době má více než desetiletou praxi v bilingvním vzdělávání dětí předškolního věku. Mimo jiné vedla i výtvarné dílny, vyjížděla na tábory jako vedoucí, organizovala různé zábavné programy pro děti a absolvovala kurzy Mensa NTC learning I., II. a III., Stimulační program Maxík, Matematika všemi smysly, Grafomotorika nejsou jen pracovní listy a další. V roce 2018 vydala učebnici angličtiny Matt the Bat pro 1. třídu v nakladatelství Fraus.

Vrátit se zpět na školku