Benice

Náš tým

Lucie Fraňková

ředitelka

Lucie má dlouholeté zkušenosti v oblastech školního i předškolního vzdělávání. Vystudovala FTVS v Praze, později si své pedagogické vzdělání rozšířila ještě o obor Předškolní a mimoškolní pedagogiky. Po ukončení studia působila jako učitel na ZŠ Plamínkové. Po mateřské dovolené nastoupila do naší školky jako učitel předškoláků. V roce 2012 se stala hlavní učitelkou, od roku 2016 zaujímá pozici hlavní učitelky a ředitelky školky. Ve třídě předškoláků pracuje se stimulačním programem Maxík, vede naše dětské Mensa klubíčko a kurzy dětské jógy.

telefon: 776 633 633, email: benice@kindergarten.cz

Gabriela Babická

majitelka a jednatelka společnosti

Gabriela vystudovala Marketing a mediální komunikaci. Pracovala ve společnosti Deloitte  Touche, od roku 2000 byla manažerkou pro oblast ECEMEA ve společnosti Genesys Telecommunication Laboratories, Ltd. V roce 2009 začala spolupracovat se společností KinderGarten a o rok později založila spolu s Lucií česko-anglickou mateřskou školu,  která si klade za cíl dát dětem co největší základ do života, protože i v dnešní době stále platí slova R. Fulghuma: "Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce."
Po založení školky si Gabriela doplnila vzdělání v oboru předškolní a mimoškolní pedagogiky studiem Vyšší odborné školy ve Svatém Jánu pod Skalou.

Absolvovala také odborné semináře PhDr. J. Prekopové, PhDr. Lažové a PhDr. Fořtíkové, 80 výcvikových hodin metody FIE I – Základy metody Feuersteinova Instrumentálního obohacování, cyklus přednášek Centra nadání Mensa NTC systém učení I. a II. atd.

telefon: 604 201 651, email: benice@kindergarten.cz

Lucie Žalmanová

majitelka a jednatelka společnosti

Lucie pracovala v bankovnictví (Komerční banka, ABN AMRO Bank ). V roce 2009 ji spolu s Gabrielou oslovila společnost KinderGarten s nabídkou spolupráce. Vlastní pobočku založily společně o rok později . V roce 2012 získala jejich mateřská škola akreditaci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky. Ve školce se stará především o ekonomickou agendu.

Radost ji přináší nejen "disciplinovaní plátci školného", ale především školka, která je plná spokojených a šťastných dětí.


telefon: 602 623 374, email: benice@kindergarten.cz

Jana Fitzelová

učitel

Janka absolvovala pedagogickou školu se zaměřením na předškolní a mimoškolní vzdělávání dětí. Celý život se také  dětem věnovala, pracovala v MŠ Nováky na Slovensku a pak více než 20 let v Praze, v mateřské škole Nučická, na pozici třídní učitelky.


Janka se zaměřuje na hudebně pohybovou výchovu, kterou, díky své dlouhodobé praxi u předškoláků, vnímá jako skvělý prostředek nejen na upoutání pozornosti a následné zklidnění dětí, tak i na celkový rozvoj jejich osobnosti. Svým zájmem o sport motivuje děti k vytváření  vlastního vztahu  ke sportovním i tělesným aktivitám a pohybu vůbec. 

Janku budete nejvíce potkávat ve třídách Kulíšků a Soviček. 

Amy Childers

rodilý mluvčí

Amy je kreativní, mírumilovná osobnost, která pracuje s dětmi přes dvacet let. Začala vyučovat hru na klavír, když jí bylo šestnáct let v Kalifornii, a také pracovala jako chůva pro rodiny. Baví ji pečení, psaní písní a možnost pozitivně ovlivňovat životy druhých, když vidí úspěch a růst,  který to s tím přináší. Žít v Evropě bylo jejím snem už od dětství a výuka angličtiny v České republice ji těší a inspiruje.


Timothy Evans

rodilý mluvčí

Jsem učitel Tim!

Jsem americký učitel angličtiny, který rád hraje hry a zpívá písničky. Baví mě stolní hry , bojová umění, zpěv, hra na klarinet a samozřejmě výuka. Mám šestiletou dceru, která je  nadšená, že se k nám připojí ve školce.

Elisabeth Gray

učitel

Elisabeth nebo také Eliška pochází z česko-anglické bilingvní rodiny. Vystudovala střední odbornou školu s oborem sociální činnost a dále si doplňuje vzdělání na vyšší odborné škole v oboru předškolní a mimoškolní pedagogiky.

Přes svůj mladý věk stihla Eliška nasbírat hodně zkušeností v práci s dětmi, ať už v mateřských školách nebo během praxe, kdy byla asistentkou chlapečka s kombinovaným postižením. Kromě krásné britské angličtiny, která je Eliščiným druhým mateřským jazykem, Elišku baví také malování a výtvarná výchova, při které rozvíjí dětskou fantazii a kreativitu.

Eliška Smrkovská

asistent učitele

Eliška vystudovala humanitní gymnázium v Praze a poté absolvovala kurz asistent pedagoga. V současné době si doplňuje vzdělání na Vyšší odborné škole v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogiky. Několik let působila jako au pair ve Velké Británii.

Ve svém volném času Eliška ráda fotí, zpívá a hraje na klavír.

Marije Lavterbachová

hospodyňka

Maruška je "dobrou duší" naší školky. Denně nám připravuje čerstvé a zdravé svačinky, vydává obědy. Její láska k dětem je viditelná nejen v domácích koláčích, které nám peče, ale i v podobě péče o děti, kterým pomáhá se vším, s čím je potřeba.

Vrátit se zpět na školku