Benice

Projekty

PROJEKT

MŠ Little Gate - BeNice byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání. Registrační číslo projektu:CZ.02.02.03/00/22_002/0001339


Naše MŠ realizuje projekt na podporu vzdělávání dětí – Inkluze v MŠ Little Gate, registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001366 podpořený z výzvy č.49, Operačního programu Praha – pól růstu ČR, v souladu s definicí cílové skupiny - dítě s odlišným mateřským jazykem. Projekt je zaměřen na personální podporu dětí s OMJ (školní dvojjazyčný asistent) a spolupráci s rodiči těchto dětí.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem s nedostatečnou úrovní kompetencí v českém jazyce a sociokulturním znevýhodněním, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.Vrátit se zpět na školku