Dětská skupina KinderGarten Brno Campus

Nadstandardní aktivity

CAMPUSLETTER, TÝDENNÍ REPORT, FACEBOOK A ŠKOLKA PRO DOSPĚLÉ

Je pro nás důležité, aby měli rodiče povědomí o dění v dětské skupině, proto naši činnost pravidelně shrnujeme několika způsoby:

CAMPUSLETTER - jedná se o pravidelný měsíčník, který rodiče obdrží vždy na konci každého měsíce. Obsahuje informace týkající se programu v návaznosti na Plán výchovy a péče, aktivity, výlety a důležité organizační informace pro rodiče v následujícím měsíci. 

TÝDENNÍ REPORT O ČINNOSTI DÍTĚTE - je zasílaný vždy na konci každého pracovního týdne obvykle v pátek (kromě letních měsíců červenec a srpen, kdy jsou konkrétní tematické celky dané vždy na jeden týden). Report informuje rodiče o tom, co děti v daném týdnu dělaly, čemu se věnovaly a co se jim podařilo, včetně fotogalerie, případně videonahrávek. Může obsahovat také texty básniček a písniček, které se děti během týdne naučily a které mohou rodiče s dětmi procvičovat i doma.

FACEBOOK - rodiče, kteří udělili souhlas s pořizováním záznamů svého dítěte mohou činnost dětí v dětské skupině sledovat na Facebooku na stránce KinderGarten Brno Campus. Fotografie a videa jsou zveřejňovány pravidelně v průběhu celého týdne.

ŠKOLKA PRO DOSPĚLÉ - jedná se o tzv. hovorové hodiny, kde se mohou rodiče individuálně informovat o tom, jak se jejich dítěti daří, případně konzultovat různé náměty či podněty. Konzultace probíhají 2x ročně, vždy v listopadu a v březnu a trvají v průměru 30 minut. Zakládáme si na tom, abychom se vždy potkali se všemi rodiči, protože úzká spolupráce s rodiči je nejdůležitějším předpokladem úspěšného rozvoje každého dítěte.

Vrátit se zpět na školku