Dětská skupina KinderGarten Brno Campus

Režim dne - KINDERGARTEN KLUBÍK


 • KinderGarten klubík je pravidelný volnočasový odpolední klubík, provozující svou činnost mimo provoz dětské skupiny
 • režim dne probíhá mimo pravidelné aktivity uvedené níže i v závislosti na zvoleném programu v rámci měsíčních tematických celků, ročního období, státních svátků nebo tradic
 • děti jsou rozděleny do skupin dle věku


Denně probíhá v různých pravidelných intervalech tato zájmová činnost:

 • výtvarný kroužek a projektové dny
 • keramika a práce s různými materiály
 • vědecké pokusy s myškou Žofkou
 • relaxační cvičení a jóga
 • elektrokroužek se stavebnicí Boffin
 • kostkohraní
 • angličtina s rodilým mluvčím
 • aerobik
 • mladý záchranář
 • vaření
 • zpěváček a hudební kroužek
 • předškolní příprava a práce s Logico Piccolo / Logico Primo - v českém jazyce
 • hrátky s legem, legorobotika
 • recitace
 • tvoření s Merkurem
 • sportovní kroužek
 • logopedické cvičení
 • kroužek O zvířatech se zvířaty aneb co všechno musím znát, než si pořídím zvířátko
 • flétnohraní
 • Vrátit se zpět na školku