Dětská skupina Brno Campus

Režim dne - DĚTSKÁ SKUPINA

Denní programy rozděleny do 4 tříd dle věku:

Kuřátka - Chickens:      12 - 24 měsíců
Opičky - Monkeys:        24 - 36 měsíců 
Tučňáčci - Penguins:    3 - 4,5 let
Lvíčata - Lions:             4,5 - 6 let

  • program probíhá v souladu s Plánem výchovy a péče
  • do programu zahrnujeme různá divadelní představení, přednášky, výlety či jiné aktivity v závislosti na probíraném tématu 
  • aktivity jsou přizpůsobeny věku dětí a na nich závisí struktura celého programu.
  • program je dodržován v průběhu celého školního roku. 
  • změny programu se týkají výletů, kulturních akcí nebo jiných činností mimo prostory dětské skupiny.
  • v období letních prázdnin jsou aktivity a denní rozvrh plánovány dle počtu přítomných dětí a v závislosti na počasí.
  • o děti do 3 let věku pečují pečující osoby, kapacity této dětské skupiny je 20 dětí.
  • o děti od 3 let věku pečují pečující osoby, kapacity této dětské skupiny je 24 dětí.


Dětská skupina je plně v provozu během všech prázdnin vyhlášených MŠMT ČR, kromě státních svátků ČR.Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500