Dětská skupina KinderGarten Brno Campus

Stravování

Stravování pro naše děti zajišťuje Školní jídelna Horní Brno, která kromě zajišťování stravy pro ZŠ Horní, připravuje stravu i pro základní a mateřské školy v Brně a zájemce z řad veřejnosti.

Vyjma běžně připravované stravy je možné se individuálně domluvit i na různých dietních úpravách stravy. Snahou je vypěstovat u dětí zdravé stravovací návyky.

Pro více informací můžete nahlédnout zde: Jídelna Horní

Vrátit se zpět na školku