Dětská skupina KinderGarten Brno Campus

Náš tým

Jelikož jsme částečným "druhým domovem" Vašich dětí, tedy místem, kde tráví velkou část svého času, je samozřejmě velmi důležitý kolektiv lidí, se kterými se dětmi setkávají.

Z tohoto důvodu je důležitým bodem kvalitní vzdělání našich zaměstnanců. Neopomínáme na různé důležité kurzy, jako je kurz první pomoci, ale také na vzdělání v oblasti zdravotnického minima, které je nutné pro péči o děti v batolecím věku. 

Klademe důraz na pedagogické, sociálně-zdravotní vzdělání nebo absolvování akreditovaného programu MŠMT „Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky“.

Kvalitně vzdělaný vychovatel však musí mít ještě další, pro nás velmi důležité vlastnosti, jako je spolehlivost, zodpovědnost, empatie, laskavost, ale také kreativní schopnosti a všestrannost. Stále dobrá nálada a příjemné vystupování jsou vstupenkou do našeho kolektivu.

Věra Bortolin

ředitelka, spoluzakladatelka dětské skupiny

email: brno@kindergarten.cz
tel: +420 736 766 164

Věra má pedagogické vzdělání v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. V rámci své praxe absolvovala funkční studium pro ředitele škol a řadu vzdělávacích seminářů a kurzů zaměřených na psychologii, vývojovou psychologii či speciální pedagogiku. 

V našem zařízení zodpovídá za kvalitu výuky, vzdělávacího programu a vedení pedagogického týmu, stejně tak s láskou pečuje o rodiče našich dětí.

Je šťastnou maminkou syna Honzíka a dcery Laury, kteří jsou pro ni hnacím motorem a životní motivací.

Spolu s Veronikou založila v roce 2014 Školské zařízení KROUŽKY, pobočku pro Jihomoravský a Zlínský kraj.

Vynikající profesní a týmová spolupráce a přátelský vztah s Veronikou ji v roce 2015 přivedly do naší školky, kde se stala neoddělitelnou součástí. Společně také založily Nadační fond KROUŽKY DĚTEM a velmi aktivně se zapojují do charitativní pomoci nemocným dětem, nemocnicím, kojeneckým ústavům a dětským domovům. 

Veronika Kaloudová

zakladatelka dětské skupiny

Veronika stála v roce 2013 u zrodu naší školky, která pro ni byla vytouženým dětským snem. Zajišťuje veškerou právní, administrativní, ekonomickou a poradenskou činnost týkající se provozu. Má mnohaleté zkušenosti v manažerské činnosti a díky dlouhodobému pobytu v zahraničí může aplikovat svoje poznatky v oblasti předškolní výchovy právě u nás. 

Roli maminky si užívá díky svým dvěma malým dcerkám, Nikolce a Ellynce, které jí svoji energií pomáhají rozvíjet nové myšlenky a nápady, jenž jsou pro naši školku velkým přínosem.

Má výborné organizační schopnosti a plno kreativnich nápadů, kterými zpestřuje program naší školky a to nejen z hlediska výchovně - vzdělávacích metod.

Svoji lásku k dětem projevuje taktéž v charitativní činnosti ve spojitosti s Nadačním fondem KROUŽKY DĚTEM, do kterého se velmi ochotně zapojují i rodiče naší školky. Angažuje se v materiální pomoci těžce nemocným dětem, Kojeneckým ústavům a Dětským domovům.

Je spoluzakladatelkou Školského zařízení KROUŽKY, pobočky pro Jihomoravský a Zlínský kraj, která se věnuje zájmovým činnostem dětí předškolního i školního věku. Tento projekt velmi úzce propojila i s naší školkou, protože smysluplné prožití volného času dětí v předškolním a školním věku považuje za velmi klíčové v jejich dalším vývoji.

Monika Mlaskačová

zástupkyně ředitelky

Tel: +420 776 456 497 

Monika je zástupkyní ředitelky a dohlíží na správný chod naší dětské skupiny. Zajišťuje provozní záležitosti, má na starosti administrativní činnost a pečuje také o rodiče našich dětí.  

Mimo jiné působí i jakou vedoucí koordinátor lektorů ve Školském zařízení KROUŽKY, kde se podílí na vedení celého pedagogického týmu.

Monika je dvojnásobnou babičkou a v našem týmu je nepostradatelnou součástí.

Sára Klimešová

vychovatelka, pečující osoba, třída Penguins&Lions

Sára vystudovala obor Sociální činnost, v rámci něhož absolvovala několik praxí například v kojeneckém ústavu, diagnostickém ústavu nebo na psychiatrickém oddělení. Po studiu pokračovala ještě ročním studiem anglického jazyka, aby si osvojila jazykové dovednosti. Svoji kvalifikaci by si chtěla dále rozšířit studiem se zaměřením na dětskou psychologii, která ji velmi zajímá a baví.

Na dětech má nejraději jejich upřímnost, zvídavost a radost ze života. Považuje za krásné sledovat jejich rozvoj a možnost neustále se rozvíjet a růst.

Svůj volný čas věnuje rodině, přátelům a svému pejskovi, se kterým se věnuje výcviku.

Mgr. Denisa Nesňalová

vychovatelka, pečující osoba, třída Penguins&Lions

Denisa se pro práci s dětmi rozhodla již na vysoké škole. Pokroky dětí jsou pro ni velkou motivací a díky nim tak může dělat práci,  která ji baví a dává jí opravdový smysl.

Zkušenosti s dětmi získala absolvováním praxí v dětských skupinách, výchovou mladší sestry, ale také vedením dětských táborů. Denisa je pozitivně naladěný člověk a má úsměv neustále na tváři. Ve volném čase se nejraději věnuje pohybu - ať už ve fitku nebo na procházce v lese.

Bc. Lucie Straková

vychovatelka, pečující osoba, třída Penguins&Lions

Lucie se pro práci s dětmi nadchla již na střední škole, kdy při studiu trénovala děti v aerobiku a pomáhala na letních táborech. Po střední škole se rozhodla pro studium na vysoké škole, obor Pedagogika. Praktické vědomosti také získala absolvováním kurzu Chůva pro děti v dětské skupině.

Práce a čas strávený s dětmi ji velmi naplňuje. Na dětech má ráda jejich pestrou fantazii a radost ze života, bezprostřednost a upřímnost. Ve volném čase ráda sportuje, relaxuje v přírodě a věnuje se přátelům a rodině.

Viktorie Křížová

vychovatelka, pečující osoba, třída Chickens&Monkeys

Viktorie vystudovala obor Předškolní a mimoškolní pedagogika na Střední pedagogické škole v Brně a nyní studuje magisterský obor Pedagogika na Masarykově Univerzitě, což jí umožňuje neustále rozšiřovat její znalosti ohledně výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku. 

Cenné zkušenosti a praxi získala prací s dětmi v mateřských školách, dětské skupině nebo na dětských letních táborech. Viktorie se snaží děti vést k vzájemnému respektu, porozumění a lásce, k věcem, které je obklopují.  

Miluje přírodu a mezi její velké zájmy patří krajinomalba. Svůj volný čas ráda věnuje čtení knih nebo výcviku svého pejska.

Karolína Ilčíková

vychovatelka, pečující osoba, třída Chickens&Monkeys

Pro práci s dětmi se Karolína nadchla již v době, kdy sama docházela do mateřské školy. Vystudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku na Střední pedagogické škole v Přerově. Možnost, pracovat nyní na pozici pečující osoby ve třídě nejmenších, vnímá jako jeden z několika splněných snů. Cenné zkušenosti pro práci s dětmi získala na spoustě pedagogických praxí a při soukromém hlídání dětí.

Děti se vždy snaží vést k lásce ke všemu živému, protože sama miluje přírodu a také k respektu k ostatním i sobě samému. Ráda s s dětmi prožívá jejich radost a učí je, jak si užít každou maličkost v životě.

Je velmi optimistická, vždy usměvavá, srdečná a pečlivá. Ve volném čase tráví čas s rodinou a kamarády, sportuje, má ráda cestování a hledání nových příležitostí.

Natália Halámková

vychovatelka, pečující osoba, třída Chickens&Monkeys

Natálka pracuje v naší dětské skupině ve třídě nejmenších dětí. Ačkoliv vystudovala cestovní ruch, vždy jí přitahovala práce s dětmi, která ji baví a naplňuje. Po doplnění požadovaného vzdělání se stala nedílnou součástí našeho týmu. 

Natálie je velmi optimistická, ráda se směje a rozdává pozitivní energii všude kolem. Volný čas věnuje zvířátkům nebo pobytům v přírodě.

Mgr. Karolína Růžičková

vychovatelka, pečující osoba, třída Penguins&Lions

Karolína vystudovala Pedagogickou fakultu MU obor Český jazyk a Občanská výchova, ale při studiu zjistila, že daleko více by ji naplňovala práce s menšími dětmi. Praktické zkušenosti s dětmi získala při organizaci akcí pro děti, při praxích během studia a především díky pomoci s výchovou mladšího bratra.

Tyto získané zkušenosti může denně využívat v praxi i u nás, například při kreativním tvoření s dětmi nebo při každodenním dětském objevování. Na dětech se Karolíně líbí jejich bezprostřednost a zvídavost a také upřímná dětská duše. Díky těmto vlastnostem se může dál sama rozvíjet.

V současné době je Karolína na mateřské dovolené.


Bc. Alžběta Krejčí

vychovatelka, pečující osoba, třída Penguins&Lions

Alžběta vystudovala všeobecné gymnázium a věnovala se studiu jazyků. Během dalších studií na VŠ hodně cestovala a získávala zkušenostmi s dětmi jako au-pair. Vždy ji lákalo a fascinovalo mezinárodní prostředí.

O děti předškolního věku se starala ve španělské a italské rodině nebo na dětském táboře ve Francii. Letní prázdniny také občas trávila na dětských táborech jako lektor, naopak v zimě pobývala na horách, kde příležitostně pracovala jako instruktor lyžování pro děti.

Na dětech má ráda bezprostřednost a schopnost rychle se naučit nové věci.

V současné době je Alžběta na mateřské dovolené.

Monika Holešovská

vychovatelka, pečující osoba, třída Chickens&Monkeys

Monika vystudovala pedagogické lyceum a poté ještě získala potřebnou kvalifikaci pro práci s dětmi předškolního věku vykonáním akreditované zkoušky. Během studia absolvovala praxi v mnoha mateřských školách.

Pro práci s dětmi se rozhodla už v útlém věku, jelikož ji baví a naplňuje. Svou první pracovní zkušenost získala v našem kolektivu a my jsme moc rádi, že svoje znalosti a umění pracovat s dětmi zúročuje právě u nás.

V současné době je Monika na mateřské dovolené.

Vrátit se zpět na školku