Dětská skupina Brno Campus

Náš tým

Jelikož jsme částečným "druhým domovem" vašich dětí, tedy místem, kde tráví velkou část svého času, je samozřejmě velmi důležitý kolektiv lidí, se kterými se dětmi setkávají.

Z tohoto důvodu je důležitým bodem kvalitní vzdělání našich zaměstnanců. Neopomínáme na různé důležité kurzy, jako je kurz první pomoci, ale také na vzdělání v oblasti zdravotnického minima, které je nutné pro péči o děti v batolecím věku. 

Klademe důraz na pedagogické, sociálně-zdravotní vzdělání nebo absolvování akreditovaného programu MŠMT „Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky“.

Kvalitně vzdělaný vychovatel však musí mít ještě další, pro nás velmi důležité vlastnosti, jako je spolehlivost, zodpovědnost, ale také kreativní schopnosti a všestrannost. Stále dobrá nálada a příjemné vystupování jsou vstupenkou do našeho kolektivu.

Veronika Kaloudová

ředitelka a zakladatelka dětské skupiny

email: campus@kindergarten.cz
tel: +420 776 878 471

Veronika stála v roce 2013 u zrodu naší školky, která pro ni byla vytouženým dětským snem. Zajišťuje veškerou právní, administrativní, ekonomickou a poradenskou činnost týkající se provozu. Má mnohaleté zkušenosti v manažerské činnosti a díky dlouhodobému pobytu v zahraničí může aplikovat svoje poznatky v oblasti předškolní výchovy právě u nás. 

Roli maminky si užívá díky svým dvěma malým dcerkám, Nikolce a Ellynce, které jí svoji energií pomáhají rozvíjet nové myšlenky a nápady, jenž jsou pro naši školku velkým přínosem.

Má výborné organizační schopnosti a plno kreativnich nápadů, kterými zpestřuje program naší školky a to nejen z hlediska výchovně - vzdělávacích metod.

Svoji lásku k dětem projevuje taktéž v charitativní činnosti ve spojitosti s Nadačním fondem KROUŽKY DĚTEM, do kterého se velmi ochotně zapojují i rodiče naší školky. Angažuje se v materiální pomoci těžce nemocným dětem, Kojeneckým ústavům a Dětským domovům.

Je spoluzakladatelkou a ředitelkou Školského zařízení KROUŽKY, pobočky pro Jihomoravský a Zlínský kraj, která se věnuje zájmovým činnostem dětí předškolního i školního věku. Tento projekt velmi úzce propojila i s naší školkou, protože smysluplné prožití volného času dětí v předškolním a školním věku považuje za velmi klíčové v jejich dalším vývoji.

Věra Bortolin

pedagogická a personální ředitelka

email: brno@kindergarten.cz
tel: +420 736 766 164

Věra má pedagogické vzdělání v oboru speciální pedagogika, předškolní a mimoškolní vzdělání. V rámci svého studia se pohybovala v oblastech psychologie, vývojová psychologie a základy pedagogiky. Svoji praxi získala v mateřských školách nejen v České Republice ale i ve Spojených Státech, kde sama založila a poté vedla školičku pod Washingtonskou Universitou. 

V naší školce zodpovídá za kvalitu výuky, vzdělávacího programu a vedení pedagogického týmu.

Před několika lety stála u zrodu druhé brněnské pobočky KinderGarten Viniční. Je šťastnou maminkou syna Honzíka a dcery Laury, kteří jsou pro ni hnacím motorem a životní motivací.

Spolu s Veronikou založila v roce 2014 Školské zařízení KROUŽKY, pobočku pro Jihomoravský a Zlínský kraj, kde jako personální ředitelka koordinuje lektory při vedení zájmových kroužků. Vynikající profesní a týmová spolupráce a přátelský vztah s Veronikou ji přivedly i do naší školky, pro kterou se stala velkým přínosem. Společně také založily Nadační fond KROUŽKY DĚTEM a velmi aktivně se zapojují do charitativní pomoci nemocným dětem, nemocnicím, kojeneckým ústavům a dětským domovům. 

Renata Copple

vychovatelka, pečující osoba, třída Penguins&Lions

Renata vyrazila po studiích do Velké Británie, kde se jako au-pair starala o deti zejména předškolního věku. V Anglii nakonec zůstala šest let a mimo jiné pracovala i jako asistentka učitele ve Specialní škole. Se syny Alexem a Aaronem získala první praktickou zkušenost v bilingvní výchově dětí, což bylo také impulsem pro výuku angličtiny pro děti formou her a písniček.

Renata vystudovala Pedagogiku volného času a na práci s dětmi ji fascinuje jejich diversita a neustálé nadšení.

Mgr. Anna Růžičková

vychovatelka, pečující osoba, třída Penguins&Lions

Už v době studií na Masarykově univerzitě objevila Anička naše školské zařízení Kroužky. Dle jejich slov ji nadchla naše neutuchající energie, přístup k dětem a životní postoje a názory. Když se po 5 letech přišla do Kroužků rozloučit jako lektorka flétny, anglického jazyka a divadla, paradoxně neodešla s prázdnou a stala se plnohodnoutno členkou našeho týmu.

Starost a péče o děti byly vždy směrem, ke kterému tíhla. Možnost vést vlastní filmovo-divadelní kroužek při Domově dětí byla první vlaštovka, která formovala budoucí zaměření. Pak přišly tábory, pedagogika volného času a hlídání dětí, stejně jako pomoc s výchovou mladšího sourozence, bratranců a sestřenic.

Fantazie, kreativita a tvoření jsou aspekty, které ji naplňují, ať už v rámci oboru, který vystudovala a také současné externí spolupráci s Českou televizi v oddělení dětské tvorby nebo v neposlední řadě právě při práci s dětmi.

Právě ono tvoření s dětmi, vymýšlení nových aktivit, dětská přirozená radost a nestrojená povaha jsou pro ni odměnou v práci, která ji velmi baví.

Bc. Alžběta Krejčí

vychovatelka, pečující osoba, třída Penguins&Lions

Alžběta vystudovala všeobecné gymnázium a věnovala se studiu jazyků. Během dalších studií na VŠ hodně cestovala a získávala zkušenostmi s dětmi jako au-pair. Vždy ji lákalo a fascinovalo mezinárodní prostředí.

O děti předškolního věku se starala ve španělské a italské rodině nebo na dětském táboře ve Francii. Letní prázdniny také občas trávila na dětských táborech jako lektor, naopak v zimě pobývala na horách, kde příležitostně pracovala jako instruktor lyžování pro děti.

Na dětech má ráda bezprostřednost a schopnost rychle se naučit nové věci.

Mgr. Karolína Růžičková

vychovatelka, pečující osoba, třída Penguins&Lions

Karolína vystudovala Pedagogickou fakultu MU obor Český jazyk a Občanská výchova, ale při studiu zjistila, že daleko více by ji naplňovala práce s menšími dětmi. Praktické zkušenosti s dětmi získala při organizaci akcí pro děti, při praxích během studia a především díky pomoci s výchovou mladšího bratra.

Tyto získané zkušenosti může denně využívat v praxi i u nás, například při kreativním tvoření s dětmi nebo při každodenním dětském objevování. Na dětech se Karolíně líbí jejich bezprostřednost a zvídavost a také upřímná dětská duše. Díky těmto vlastnostem se může dál sama rozvíjet.

V současné  době je Karolína na mateřské dovolené.


Barbora Holubová

vychovatelka, pečující osoba, třída Chickens&Monkeys

Bára vystudovala střední pedagogickou školu se zaměřením na předškolní a mimoškolní pedagogiku. Během studií absolvovala praxi jak v mateřských školách, tak i družinách, ale do prvního kontaktu s dětmi se dostala jako vedoucí skautského oddílu v Jižních Čechách, kam sama docházela už od malička. 

Pro práci s dětmi se rozhodla už v šesté třídě základní školy a my můžeme s jistotou říct, že to byla dobrá volba. Báru práce s dětmi naplňuje, baví ji porozovat odlišnost každého dítěte, která činí tuto práci opravdu jedinečnou. 

Monika Holešovská

vychovatelka, pečující osoba, třída Chickens&Monkeys

Monika vystudovala pedagogické lyceum a poté ještě získala potřebnou kvalifikaci pro práci s dětmi předškolního věku vykonáním akreditované zkoušky. Během studia absolvovala praxi v mnoha mateřských školách.

Pro práci s dětmi se rozhodla už v útlém věku, jelikož ji baví a naplňuje. Svou první pracovní zkušenost získala v našem kolektivu a my jsme moc rádi, že svoje znalosti a umění pracovat s dětmi zúročuje právě u nás.

Adéla Karpíšková

vychovatelka, pečující osoba, třída Chickens&Monkeys

Adélka vystudovala Střední pedagogickou školu v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. Už od malička hlídala mladší sourozence a jezdila na dětský tábor, kde se později stala instruktorkou a oddílovou vedoucí.

Po dobu studia se zaměřovala na výtvarné a hudební činnosti, které bohatě využívá při každodenní práci s dětmi, ať už tvořením nebo hrou na klavír či zobcovou flétnu.

Práce s dětmi ji velmi baví a naplňuje. 

Vrátit se zpět na školku