Praha 4 Braník

Projekty EU


 

 

Naše MŠ realizuje projekt na podporu vzdělávání dětí – Inkluze v MŠ Smarties, registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001364 podpořený z výzvy č.49, Operačního programu Praha – pól růstu ČR, v souladu s definicí cílové skupiny - dítě s odlišným mateřským jazykem. Projekt je zaměřen na personální podporu dětí s OMJ (školní dvojjazyčný asistent) a spolupráci s rodiči těchto dětí.
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem s nedostatečnou úrovní kompetencí v českém jazyce a sociokulturním znevýhodněním, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích.
Tento projekt je spolufinancován EU.


Naše MŠ realizuje projekt na podporu vzdělávání dětí – Inkluze v MŠ Smarties II, registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001908 podpořený z výzvy č.54, Operačního programu Praha – pól růstu ČR, v souladu s definicí cílové skupiny - dítě s odlišným mateřským jazykem. Projekt je zaměřen na personální podporu dětí s OMJ (školní dvojjazyčný asistent) a spolupráci s rodiči těchto dětí. Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem s nedostatečnou úrovní kompetencí v českém jazyce a sociokulturním znevýhodněním, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích. Tento projekt je spolufinancován EU.

Vrátit se zpět na školku