Praha 4 Braník

Akreditace a Projekty EU

Mateřská škola KinderGarten Smarties získala velmi důležitou akreditaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Tato akreditace potvrzuje, že školka je provozována v bezpečných a hygienicky vhodných prostorách, které byly k tomuto účelu schváleny příslušným stavebním úřadem. Zároveň zaručuje odborný pedagogický personál a kvalitní Školní vzdělávací program.

Jako rodič tak máte jistotu, že vzdělávací program je propracovaný a smysluplný a dětem se věnují kvalifikovaní odborníci.

V naší škole je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 realizován projekt s názvem „MŠ Smarties-šablony II“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0009733, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Hlavním projektovým záměrem je získání personální podpory v osobě chůvy, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a intenzivní spolupráce s rodiči dětí z mateřské školy a veřejností. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pedagogičtí pracovníci mateřské školy, rodiče dětí a veřejnost.


 

 

Naše MŠ realizuje projekt na podporu vzdělávání dětí – Inkluze v MŠ Smarties, registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001364 podpořený z výzvy č.49, Operačního programu Praha – pól růstu ČR, v souladu s definicí cílové skupiny - dítě s odlišným mateřským jazykem. Projekt je zaměřen na personální podporu dětí s OMJ (školní dvojjazyčný asistent) a spolupráci s rodiči těchto dětí.
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem s nedostatečnou úrovní kompetencí v českém jazyce a sociokulturním znevýhodněním, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích.
Tento projekt je spolufinancován EU.


Vrátit se zpět na školku