Praha 4 Braník

Prostory školky

Budova školy je plně přizpůsobena pro různé aktivity s dětmi. Ve Smarties je třída a herna k nimž náleží sociální zařízení. Třída je prostorná, pokrytá kobercem, vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Je vybavena hračkami, tělovýchovným a relaxačním náčiním i didaktickým materiálem.

Prostory školy obsahují:

 • prostorná šatna
 • jídelna, kde se děti stravují
 • sociální zařízení
 • hlavní vzdělávací místnost s klavírem, která je opticky rozdělena na část s kobercem a část s umělou podlahou.
 • výtvarný ateliér
 • ložnice, kterou děti využívají k odpolednímu spánku
 • terasa

Od konce roku 2011 sídlíme v klidné části Prahy, v městské čtvrti Braník. Dětem je k dispozici zrekonstruovaná budova se zahradou, která splňuje veškeré hygienické požadavky na prostory a provoz podle vyhlášek č. 410/2005 Sb., č. 137/2004 Sb. a č. 268/2009 Sb.


Zajištění dětí patří mezi priority naší školky. Naše zařízení splňuje nejen standardní bezpečnostní podmínky, ale máme řadu i nadstandardních:

 • celý objekt je oplocen
 • v dosahu školky je praktický lékař
 • děti jsou vydávány jen oprávněným osobám
 • máme zabezpečeny elektrické zásuvky
 • vybavení zahrady má příslušnou certifikaci
 • školka je vybavena hasícími přístroji
 • školka se nachází v klidné části vilové čtvrti Braník
 • dbáme na vysokou bezpečnost dětí při výletech a akcích
 • vstup školky je rozdělen na „čistou“ a „špinavou“ zónou
 • spolupracujeme s blízkou školou ZŠ Školní
 • celý objekt má kamerový systém

Vrátit se zpět na školku