Praha 4 Braník

Režim dne

Denní plány jsou navrženy podle potřeb dětí. Aktivity Motýlků a Housenek se mohou mírně odlišovat a jakákoliv plánovaná změna je včas oznamována rodičům.

Nepravidelné aktivity jako divadla, exkurze, vzdělávací programy atd jsou rodičům zasílány emailem. 


07:30-09:00

Volná hra

09:00-10:00

Ranní kruh – téma týdne

10:00-10:15

Svačinka

10:15 -10:45

Dopolední aktivita, tvoření, hudební aktivity, zpívaní, angličtina

10:45-11.45

Pobyt na školní zahradě, hřiště, procházky dle počasí

12:00-12:30

Oběd

12:30-13:00

Odchody dětí domů

13:00-14:30

Odpočinkové a relaxační hry (spánek), menší děti odpočívají v postýlkách v ložnici, starší 30 min Relax u pohádky, předškolní děti předškolní vzdělávání

15:00-15:15

Odpolední svačinka

15:30-17:30

Pobyt na školní zahradě (dle počasí a ročního období), volné hry, odchody domů


Vrátit se zpět na školku