Praha 4 Braník

Mise a vize

Mise školky je poskytovat citově vřelé, podnětné a tvůrčí prostředí pro rozvoj dětské fantazie, intelektu a touhy poznávat svět.

Vize školky je rozvoj osobnosti dětí, stimulace osvojování základních společenských hodnot, vytváření podmínek pro získávání nových dovedností, výchova a vedení dětí k samostatnosti. Přinášíme nové trendy ve výchově a vzdělávání dětí předškolního věku. Klademe důraz na poskytování vysoce kvalitních a profesionálních služeb. Věříme, že efektivní a kvalitní komunikace s rodiči a jejich zapojení do výchovy a vzdělávání dětí je velmi důležitou a nedílnou součástí naší práce.

Jazyková školka KinderGarten Smarties pevně usiluje o rozvoj a trvalé prohlubování sociálního povědomí. Školka také podporuje profesní rozvoj a vzdělávání svých zaměstnanců, aby tak přispěla k vytvoření vysoce kvalifikovaného týmu učitelů a dalších spolupracovníků.

Motto školky: Naše děti - naše budoucnost.

Cíle školky:

 • Rozvíjet přirozenou dětskou zvědavost a chuť se učit a osvojovat si kulturní hodnoty
 • Vést dětí k soběstačnosti a nezávislosti
 • Podporovat u dětí sociální a ekologické povědomí
 • Zajistit bezpečné místo pro kvalitní život předškolních dětí
 • Položit základy celoživotního vzdělávání
 • Poskytovat bezkonkurenční kvalitní profesionální služby
 • Nabízet půldenní, celodenní a celotýdenní program
 • Zaručit aktivní vzdělávání pro děti formou hry a kreativních činností
 • Řídit se moderními trendy a aplikovat nejlepší postupy
 • Udržovat efektivní komunikaci s rodiči a povzbuzovat je k aktivní spolupráci na vzdělávání jejich dětí
 • Budovat vysoce motivovaný a nadšený tým zaměstnanců
 • Kontinuálně vzdělávat své zaměstnance

Vrátit se zpět na školku